شبهات اسلام ستیزان

توصیف مسلمانان در کتاب‎های آسمانی پیشین (۶)

 توصیف مسلمانان در کتاب‎های آسمانی پیشین (۶) ۶- حزقیال درحالی که یهودیان را تهدید نموده و مسلمانان را توصیف می‌کند، چنین می‌گوید: «قطعاً الله تعالی آنان را بر شما آشکار و پیروز می‌گرداند و پیامبری را در میانتان مبعوث می‌کند و بر آنان کتابی نازل نموده و گردن‌هایتان را به این افراد می‌سپارد و آنان بر شما غلبه می‌کنند و …

بیشتر بخوانید »

توصیف مسلمانان در کتاب‎های آسمانی پیشین (۵)

 توصیف مسلمانان در کتاب‎های آسمانی پیشین (۵) ۵- أشعیاء در توصیف امّت محمّدج چنین می‌گوید: «به زودی این صحرا و شهرها از فرزندان قیدار پُر خواهد شد. آنان تسبیح می‌گویند و از بالای کوه‌ها ندا سر می‌دهند؛ این افراد همان کسانی هستند که الله تعالی را به بزرگی یاد نموده و او را در خشکی و دریا به پاکی می‌ستایند.»[۱] …

بیشتر بخوانید »

توصیف مسلمانان در کتاب‎های آسمانی پیشین (۴)

توصیف مسلمانان در کتاب‎های آسمانی پیشین (۴) ۴- أشعیاء گواهی به صلاح و دیانت امّت محمّد صلی الله علیه وسلم داده و می‌گوید: «به زودی برای تمامی ساکنان این زمین، از دور، عَلَم و نشانۀ [نبوّت] را برپا خواهم کرد و [پیامبر صلی الله علیه وسلم] مردم را از دورترین نقاط زمین فرا می‌خواند و آنان شتابان به سویش می‌روند.»[۱] ابن …

بیشتر بخوانید »

توصیف مسلمانان در کتاب‎های آسمانی پیشین (۳)

توصیف مسلمانان در کتاب‎های آسمانی پیشین (۳) ۳- حبقوق می‌گوید: «بدون تردید آسمان از درخشش محمّد صلی الله علیه وسلم روشن گشت و زمین از حمد ایشان پُر شد.»[۱] شیخ الإسلام در توضیح جملۀ فوق چنین می‌آورد: «امّا پُرشدن زمین از درخشش احمد ج بر اثر انوار ایمان و قرآنی که از ایشان و امّتشان آشکار گشت و نیز پُرشدن زمین از …

بیشتر بخوانید »

توصیف مسلمانان در کتاب‎های آسمانی پیشین (۲)

توصیف مسلمانان در کتاب‎های آسمانی پیشین (۲) ۲- داود در زبور، امّت اسلام را این‌گونه توصیف می‌کند: «الله متعال را به شیوه‌ای نو تسبیح می‌گویند و باید فردی که الله تعالی امّتش را برگزیده و وی را یاری رسانده و صالحانشان را با کرامت و استوار و پابرجا ساخته، خوشحال باشد که آنان در بستر هم تسبیح گفته و با …

بیشتر بخوانید »

توصیف مسلمانان در کتاب‎های آسمانی پیشین (۱)

توصیف مسلمانان در کتاب‎های آسمانی پیشین (۱) توصیف امّت اسلام؛ یعنی امّت محمّد صلی الله علیه وسلم در کتاب‌های پیشین به گونه‌ای آمده که تردیدی در این زمینه باقی نمی‌گذارد که آنان همان امّت مختار و برگزیده و مورد توصیف در بشارت‌های پیامبران قبلی هستند. برخی از آن ویژگی‌ها در مباحث و مطالب قبلی بیان گردید و در ادامه، موارد بیشتری …

بیشتر بخوانید »

بشارت کتاب‎های پیشین دربارۀ مکّه و کعبه (۴)

بشارت کتاب‎های پیشین دربارۀ مکّه و کعبه (۴) ۴- أشعیاء در کتاب خود دربارۀ حرم می‌گوید: «گرگ و شتر در آنجا باهم می‌چرند [و زندگی می‌کنند].»[۱] طبیب القلوب؛ ابن قیّم در توضیح این بشارت می‌گوید” «مژدۀ مذکور اشاره به امنیّت [حرم مکّی] دارد که الله متعال از میان تمامی سرزمین‌ها، به این سرزمین چنین امنیّتی بخشید و به همین سبب، …

بیشتر بخوانید »

بشارت کتاب‎های پیشین دربارۀ مکّه و کعبه (۲)

بشارت کتاب‎های پیشین دربارۀ مکّه و کعبه (۲) أشعیای نبی دربارۀ مکّه چنین می‌آورد: «ای نازا! برو و خوشحالی کن و تسبیح بگو و شاد باش که آبستن نمی‌شوی، زیرا ساکنان تو بیشتر از افراد من هستند.»[۱] شیخ الإسلام ابن تیمیّه می‌گوید: «مراد از اهلش، بیت المقدّس و هدف از ناز، مکّه – الله تعالی او را گرامی بدارد- است، …

بیشتر بخوانید »

بشارت کتاب‎های پیشین دربارۀ مکّه و کعبه (۱)

بشارت کتاب‎های پیشین دربارۀ مکّه و کعبه (۱) در گفتار قبلی، بعضی از صفات موجود در کتاب‌های آسمانی قبلی در مورد مکّه و کعبه بیان گردید و در این گفتار، متن برخی از آن بشارت‌ها آورده خواهد شد؛ بشارت‌هایی که اوصاف مذکور را تأیید و تأکید نموده و حتّی برای افرادی که از کم‌ترین بصیرت و عقل برخوردار باشند، دلیل …

بیشتر بخوانید »

صفات مکّه و کعبه در کتاب مقدّس

صفات مکّه و کعبه در کتاب مقدّس در کتاب مقدّس، ویژگی‌های فراوانی برای مکّه و کعبه بیان شده است؛ از جمله: اورشلیم جدید و اورشلیم دوران مسیح و نجات‌یافته و موعود؛ صحرا یا کوه‌های فاران که اسماعیل و مادرشإ در آنجا زندگی کردند و الله تعالی برایشان چشمۀ آبی را به وجود آورد؛ شهری که ابراهیم با شوق و اشتیاق …

بیشتر بخوانید »

تصریح و مژدۀ کتاب‎های پیشین به بعثت پیامبر اسلام (۱۲)

تصریح و مژدۀ کتاب‎های پیشین به بعثت پیامبر اسلام (۱۲) ۱۱- اشعیای نبی با اشاره به محمّد صلی الله علیه وسلم گفت: «از دور نشانه‎ای برای امّت‌ها برافراشته می‌شود و از سرزمین دور، وجودش اعلام می‌گردد و فورا سبکبال می‌آیند درحالی که خسته و رنجوری در میانشان نیست. او خواب و چُرت ندارد. اراده و عزمی استوار دارد و رفتنش [در …

بیشتر بخوانید »

تصریح و مژدۀ کتاب‎های پیشین به بعثت پیامبر اسلام (۱۱)

  تصریح و مژدۀ کتاب‎های پیشین به بعثت پیامبر اسلام (۱۱) ۱۰- در انجیل یوحنّا چنین آمده است: «وقتی بارقلیط[۱] که پدر وی را به سوی شما می‌فرستد؛ یعنی روح حقیقتی که از نزد پدر خارج می‌شود، نزد شما آمد، او برای من گواهی می‌دهد و شما نیز شاهد هستید.»[۲] زیاده بن یحیی راسی می‌گوید: «بدون تردید و به چندین …

بیشتر بخوانید »

تصریح و مژدۀ کتاب‎های پیشین به بعثت پیامبر اسلام (۱۰)

  تصریح و مژدۀ کتاب‎های پیشین به بعثت پیامبر اسلام (۱۰) ۹- در سفر اشتراع، إصحاح ۱۸، شمارۀ ۵، به نقل از سیّدنا موسی آمده که به قومش بنی‌اسرائیل گفت: «همانا پروردگار پیامبری مانند من را از میان شما و از برادرانتان مبعوث خواهد کرد.» بشارت مذکور با این لفظ نیز بیان شده است: «پروردگار و معبود شما، پیامبری مانند …

بیشتر بخوانید »

تصریح و مژدۀ کتاب‎های پیشین به بعثت پیامبر اسلام (۹)

  تصریح و مژدۀ کتاب‎های پیشین به بعثت پیامبر اسلام (۹) ۸- أشعیای نبی دربارۀ مهر نبوّت می‌گوید: «فرزندی عجیب و خوشرو برای ما به دنیا می‌آید که نشانۀ نبوّت در میان شانه‌هایش قرار دارد. ارکون و بزرگ و سلطان صلح است و بر تخت داود÷ می‌نشیند.»[۱] ابن تیمیّه می‌گوید: «ارکون در زبان انجیل به معنای بزرگ بوده و اراکنه …

بیشتر بخوانید »

تصریح و مژدۀ کتاب‎های پیشین به بعثت پیامبر اسلام (۸)

 تصریح و مژدۀ کتاب‎های پیشین به بعثت پیامبر اسلام (۸) ۷- دانیال با آوردن نام محمّد صلی الله علیه وسلم می‌گوید: «ای محمّد! با کمان تو جان‎هایی گرفته خواهد شد و به فرمان تو، تیرها سیراب خواهند گشت.»[۱] شیخ الإسلام چنین توضیح می‌دهد: «بشارت مذکور به طور صریح و نه کنایه و به درستی بیان شده و اگر کسی در این …

بیشتر بخوانید »

تصریح و مژدۀ کتاب‎های پیشین به بعثت پیامبر اسلام (۷)

 تصریح و مژدۀ کتاب‎های پیشین به بعثت پیامبر اسلام (۷) ۶- داود در یکی از مزمورهایش بشارت به محمّد صلی الله علیه وسلم داده و می‌گوید: «او مالک این دریا تا آن دریا و از کنار رودخانه‌ها تا پایان زمین می‌شود و ساکنان جزایر زیر سلطۀ او قرار می‌گیرند، دشمنانش را بر زمین می‌کوبد، پادشاهان فارس برایش بر زمین می‌افتند و …

بیشتر بخوانید »

تصریح و مژدۀ کتاب‎های پیشین به بعثت پیامبر اسلام (۶)

تصریح و مژدۀ کتاب‎های پیشین به بعثت پیامبر اسلام (۶) ۴- در کتاب حبقوق نقل شده که او گفت: «الله از تیمن آمد و قُدُس بر کوه‌های فاران آشکار شد و زمین از نورش پُر گشت و لشکرش در دریا روان شد.»[۱] ۵- داود در مزامیر خود _ یعنی زبور- [۲]می‌گوید: «به همین سبب، الله متعال تا ابد به او …

بیشتر بخوانید »

تصریح و مژدۀ کتاب‎های پیشین به بعثت پیامبر اسلام (۵)

  تصریح و مژدۀ کتاب‎های پیشین به بعثت پیامبر اسلام (۵) ۳- شمعون پیامبر گفت: «الله از تیمان[۱] و قدّوس از کوه فاران آمد و جلال او آسمان‎ها و زمین را پوشانده و زمین از تسبیح وی پُر گشته و پرتو او مثل نور درخشان است و از دستانش که قدرت وی در آنجا نهفته است، نور می‌تابد.»[۲] امام ابن …

بیشتر بخوانید »

تصریح و مژدۀ کتاب‎های پیشین به بعثت پیامبر اسلام (۴)

تصریح و مژدۀ کتاب‎های پیشین به بعثت پیامبر اسلام (۴) امّا در هر زمان و مکان و در شب و روز و آشکارا و پنهانی، نیاز به چراغ منیر و روشن‌گر احساس می‌شود. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «إِنَّ اللهَ زَوَى لِی الْأَرْضَ، فَرَأَیْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِی سَیَبْلُغُ مُلْکُهَا مَا زُوِیَ لِی مِنْهَا»[۱]؛ «همانا الله أ زمین را برایم جمع …

بیشتر بخوانید »

تصریح و مژدۀ کتاب‎های پیشین به بعثت پیامبر اسلام (۳)

تصریح و مژدۀ کتاب‎های پیشین به بعثت پیامبر اسلام (۳) ۲- در سفر تثنیه چنین می‌خوانیم: «این همان برکتی است که موسی مرد الهی پیش از وفاتش، بنی‌اسرائیل را به آن بشارت داد و گفت: آن پروردگار از سیناء[۱] آمد و از سلسله کوه سعیر[۲] برایشان تابید و از کوه‌های فاران[۳] درخشید.»[۴] شیخ الإسلام ابن تیمیّه عبارتی را نزدیک به …

بیشتر بخوانید »

تصریح و مژدۀ کتاب‎های پیشین به بعثت پیامبر اسلام (۲)

تصریح و مژدۀ کتاب‎های پیشین به بعثت پیامبر اسلام (۲) در ادامه، برخی از مژده‌ها و مطالب کتاب‌های آسمانی پیشین دربارۀ پیامبراسلام ج را با برخی توضیحات آورده می‌شود: ۱- در بشارت أشعیاء چنین آمده است: «بندۀ من که با وجود او خوشحال می‌شوم، وحی خویش را بر وی نازل می‌کنم و او عدالتم را در میان امّت‌ها آشکار می‌سازد. آنان …

بیشتر بخوانید »

تصریح و مژدۀ کتاب‎های پیشین به بعثت پیامبر اسلام (۱)

تصریح و مژدۀ کتاب‎های پیشین به بعثت پیامبر اسلام (۱) بدون تردید کتاب‌های آسمانی پیشین در مواضع بسیاری، بشارت آمدن دین اسلام و ظهور پیامبر صلی الله علیه وسلم را داده بودند و شواهد بیشماری در این زمینه وجود دارد. گواهی‌های موجود در کتاب‌های پیشین، از نشانه‌ها و دلایل روشن بر نبوّت محمّد صلی الله علیه وسلم و نبوّت پیامبران قبلی به …

بیشتر بخوانید »

مختصری از زندگی و تلاش‎های عالمی هدایت‌یافته از اهل کتاب برای انتشار دین اسلام (۲)

مختصری از زندگی و تلاش‎های عالمی هدایت‌یافته از اهل کتاب برای انتشار دین اسلام (۲) نویسندۀ کتاب «البحث الصّریح» به ابراز مسائلی اساسی از کتاب‌های خودشان که دلالت بر صحّت نبوّت پیامبرمان محمّد صلی الله علیه وسلم دارد، پرداخته و دلایلی را از سخنان خودشان علیه آنان ارائه داده است. بنا به گفتۀ خود نگارنده در مقدّمۀ کتابش، مباحث آن از …

بیشتر بخوانید »

مختصری از زندگی و تلاش‎های عالمی هدایت‌یافته از اهل کتاب برای انتشار دین اسلام (۱)

مختصری از زندگی و تلاش‎های عالمی هدایت‌یافته از اهل کتاب برای انتشار دین اسلام (۱) یکی از افراد این گروه مبارک و فرخنده که با اطمینان کامل و یقین و پس از بررسی و تحقیق، مسلمان شد، شیخ زیاده بن یحیی نصب راسی بود؛ فردی از رجال دینی و عالمان مسیحیّت، که پس از رسیدن به هدایت و دین حق، …

بیشتر بخوانید »

برخی از عالمان هدایت‌یافتۀ اهل کتاب

برخی از عالمان هدایت‌یافتۀ اهل کتاب روشن است که پذیرش دین اسلام از سوی برخی عالمان یهود و نصاری، از همان ابتدای ظهور اسلام اتّفاق افتاد و این کار ادامه یافت و تا روز قیامت و تا وقتی که بر روی زمین، افرادی عاقل به دنبال حقیقت باشند، این موضوع باقی خواهد ماند. در ادامه، برخی از عالمان یهود و …

بیشتر بخوانید »

اعجاز علمی – تجربی قرآن

اعجاز علمی – تجربی قرآن مراد از این نوع اعجاز قرآنی، آیاتی است که دربارۀ قوانین الهی در هستی و نظام آن و انواع عنایت و توجّه الله متعال نسبت به مخلوقات بیان شده است. این نوع اعجاز، زمینه و میدان وسیعی برای دقّت و تفکّر بوده و آیات بسیاری از قرآن کریم در این باره نازل شده و جزئیّات …

بیشتر بخوانید »

ویژگی‎های اسلوب اعجازآور قرآنی

ویژگی‎های اسلوب اعجازآور قرآنی بلاغت سخن بدون تردید اسلوب قرآن کریم دارای ویژگی‌های مهم و اعجازآوری از لحاظ بلاغت و بیان جذّاب خود است. بلاغت سخن یعنی اینکه یک سخن دارای الفاظی فصیح و نظمی محکم و استوار باشد و دلالتی منظّم و کافی بر معنا کند. فصاحت الفاظ یعنی تلفّظ و جریان کلمات بر زبان و شنیدن آن‎ها با …

بیشتر بخوانید »

انواع اعجاز قرآنی

انواع اعجاز قرآنی بدون تردید قرآن کریم اعجازآور و معجزه است و برخی از پژوهشگران معتقدند که اعجاز این کتاب آسمانی عام و فراگیر بوده و از این انواع نام می‌برند: اعجاز بیانی، اعجاز علمی – تجربی، اعجاز تشریعی و اعجاز غیبی؛ مشهورترین انواع اعجاز قرآنی از دیدگاه محقّقان، همین موارد است. آنان آیۀ زیر را دلیل می‌آورند: ﴿مَّا فَرَّطۡنَا …

بیشتر بخوانید »

اعجاز قرآن کریم

اعجاز قرآن کریم هر پیامبری معجزه‌ای دارد که دلیلی از ادلّۀ نبوّت و رسالتش بوده و نشان می‌دهد که وی فرستاده‌ای از جانب الله است، چون بدون معجزه، حجّت الهی بر مخلوقات برای ایمان به پیامبرانش اثبات نمی‌گردد. هر اندازه هم که پیامبری دارای اخلاقی والا، همّتی عالی، استعدادی فراوان، ذهنی فعّال و منزلت و مقامی رفیع و شریف در …

بیشتر بخوانید »

سخن شاعر فرانسوی «لامارتین» درباره پیامبر اسلام

سخن شاعر فرانسوی «لامارتین» درباره پیامبر اسلام استاد محمّد کرد علی در کتاب «المذکّرات» چنین می‌آورد: «آخرین مطلبی که دربارۀ سیرۀ پیامبر عربی و تحلیل عمل و کردار بزرگ ایشان می‌خوانیم، سخن شاعر بزرگ فرانسوی “لامارتین” است که می‌گوید: هرگز مردی از روی اختیار یا اجبار به هدفی والاتر از این نیندیشیده، زیرا هدف مذکور فراتر از توان بشر بوده …

بیشتر بخوانید »

گواهی استاد خاورشناس «دوزی» درباره پیامبر اسلام

گواهی استاد خاورشناس «دوزی» درباره پیامبر اسلام او می‌گوید: «اگر سخن کشیشان که می‌گویند محمّد صلی الله علیه وسلم پیامبری منافق و دروغگو بود، صحیح باشد، پس دلیل پیروزی‌اش چیست؟! و علّت فتوحات و پیروزی‌های پی‌درپی پیروانش چیست؟! و چرا آنان بر ملّت‌هایی که هیچ حدّ و مرزی نمی‌شناختند، چیره می‌شدند؟! و چگونه می‌توان گفت که این موارد بیانگر معجزۀ …

بیشتر بخوانید »

گواهی استاد «سیدیو» فرانسوی: یکی از بزرگان غرب و وزیر سابق فرانسه درباره پیامبر اسلام

گواهی استاد «سیدیو» فرانسوی: یکی از بزرگان غرب و وزیر سابق فرانسه درباره پیامبر اسلام در کتاب «خلاصه تاریخ العرب» که علی پاشا مبارک / آن را به عربی ترجمه کرده است، در مقدّمۀ این کتاب، پس از بیان فضیلت قوم عرب می‌گوید: «سپس پیامبر اسلام ج آمد و روابط دوستی در میان قبایل جزیره العرب را برقرار کرد و افکارشان را …

بیشتر بخوانید »

گواهی کنت هنری دی کاستری درباره پیامبر اسلام (۲)

گواهی کنت هنری دی کاستری درباره پیامبر اسلام (۲) کلمات مترادف زبان عربی با معانی روانشان وی را بر تکرار این فکر والا کمک می‌نمود و از همین افکار و آن عبادت، کلمۀ اسلام و توحید «لا إله إلّا الله» به وجود آمد؛ همان اصل اعتقاد به معبود یگانه، پروردگار بی‌نیاز و منزّه از نواقص؛ اعتقادی قوی که همواره مؤمنان …

بیشتر بخوانید »

گواهی کنت هنری دی کاستری درباره پیامبر اسلام (۱)

گواهی کنت هنری دی کاستری درباره پیامبر اسلام (۱) یکی از ویزران فرانسه و از حاکمان سابق الجزائر در کتاب «الإسلام» که استاد فتحی زغلول پاشا / آن را به عربی ترجمه کرده است. او می‌گوید: «بدون تردید قوم عرب پیش از پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم، به طور عموم بت‌پرست بودند و دیدگاه توحیدی خیلی اندک در اذهان خطور …

بیشتر بخوانید »

گواهی فیسلوف مشهور انگلیسی «توماس کارلایل» درباره پیامبر (۳)

گواهی فیسلوف مشهور انگلیسی «توماس کارلایل» درباره پیامبر (۳) «چنین سخنان و رفتاری را در محمّد صلی الله علیه وسلم؛ برادر مهربان بشریّت و برادر دلسوز تمامی ما و پسرِ پدر و مادر نخستین ما می‌بینیم. من محمّد صلی الله علیه وسلم را به سبب پاکی‌ او از ریا و نیرنگ دوست دارم و قطعاً وی فرزند صحرا و مردی …

بیشتر بخوانید »

گواهی فیسلوف مشهور انگلیسی «توماس کارلایل» درباره پیامبر (۲)

گواهی فیسلوف مشهور انگلیسی «توماس کارلایل» درباره پیامبر (۲) این مطلب را فراموش نکنیم که محمّد صلی الله علیه وسلم هرگز در پیش استادی تعلیم نگرفت و در آن دوران، صنعت خط در سرزمین قوم عرب، کار نو و تازه‌ای به شمار می‌رفت -و سوگند به الله که امّی‌بودن عرب عجیب است- و محمّد از نور هیچ انسان دیگری بهره …

بیشتر بخوانید »

گواهی فیسلوف مشهور انگلیسی «توماس کارلایل» درباره پیامبر (۱)

گواهی فیسلوف مشهور انگلیسی «توماس کارلایل» درباره پیامبر (۱) برندۀ جایزۀ صلح نوبل: می‌توان گفت که این گواهی، مشهورترین و بزرگ‌ترین شهادت یک نویسندۀ غربی است، به گونه‌ای که انسان گمان می‌کند فردی مسلمان و آگاه از شرایط پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را نوشته است. اکنون گزیده‌ای از سخنان کارلایل که در کتاب «الأبطال» خطاب به قوم خویش؛ …

بیشتر بخوانید »

منابعی در معرّفی انجیل های امروزی

منابعی در معرّفی انجیل های امروزی بسیاری از دانشمندان مسلمان در گذشته و اکنون و نیز عالمانی از مسیحیّت که دین اسلام را پذیرفتند یا دانشمندانی که از قید و بند تقلید رها شدند، منابع زیادی را برای معرّفی انجیل­های موجود در دست مسیحیان نگاشته و انتقادات بسیاری را متوجّه آن‎ها ساخته­اند؛ همچون شیخ الإسلام ابن تیمیّه  در کتاب «الجواب …

بیشتر بخوانید »

تحریف تورات

تحریف تورات هر عاقل با انصافی – چه رسد به اینکه مسلمان و مؤمن باشد- می­داند توراتی که الله تعالی آن را بر موسی gنازل کرد خالی و مبرّا از بیشترین مطالبی که اکنون در کتاب­های یهودیان است، می‌باشد و دلایل متعدّدی در این زمینه وجود دارد؛ از جمله: أ ـ نابودی، نسخ، تحریف و تخریبی که علیه تورات صورت …

بیشتر بخوانید »

توهین زشت و قبیح و افترای عظیم یهودیان به لوط علیه السلام

توهین زشت و قبیح و افترای عظیم یهودیان به لوط علیه السلام، اینکه او با دو دختر خود زنا کرده است العیاذ بالله. این افترای عظیم در تورات (عهد عتیق)، کتاب پیدایش، فصل ۱۹ چنین آمده است: ۲۹ و هنگامی‌ که‌ خدا شهرهای‌ وادی‌ را هلاک‌ کرد، خدا ابراهیم‌ را به‌ یاد آورد، و لوط‌ را از آن‌ انقلاب‌ بیرون‌ …

بیشتر بخوانید »

توهین به خدا و کشتی گرفتن یعقوب علیه السلام با خدا و شکست خوردن خدا در کُشتی

این توهینات شرمناک و کذبیات وقیح در تورات، کتاب پیدایش، فصل ۳۲ چنین آمده است:   ۲۱ پس‌ ارمغان‌، پیش‌ از او عبور کرد و او آن‌ شب‌ را در خیمه‌گاه‌ بسر برد. ۲۲ و شبانگاه‌، خودش‌ برخاست‌ و دو زوجه‌ و دو کنیز و یازده‌ پسر خویش‌ را برداشته‌، ایشان‌ را از معبر یبوق‌ عبور داد. ۲۳ ایشان‌ را …

بیشتر بخوانید »

توهین یهودیان به پیامبر خدا سلیمان علیه السلام، در تورات تحریف شده، کتاب پادشاهان فصل یازدهم

  چنین آمده است: فصل ۱۱ ۱ و سلیمان‌ پادشاه‌ سوای‌ دختر فرعون‌، زنان غریب‌ بسیاری‌ را از موآبیان‌ و عَمّونیان‌ و ادومیان‌ و صیدونیان‌ و حِتِّیان‌ دوست‌ می‌داشت‌. ۲ از امتهایی‌ که‌ خداوند درباره‌ ایشان‌ بنی‌اسرائیل‌ را فرموده‌ بود که‌ شما به‌ ایشان‌ درنیایید و ایشان‌ به‌ شما درنیایند، مبادا دل‌ شما را به‌ پیروی‌ خدایان‌ خود مایل‌ گردانند. …

بیشتر بخوانید »

پاسخ به دروغ سوزاندن کتابخانه های ایران و مصر توسط مجاهدین صحابه

پاسخ به دروغ سوزاندن کتابخانه های ایران و مصر توسط مجاهدین صحابه نویسنده: اقتباس: سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت ابن خلدون که دقیق ترین و بزرگ ترین جامعه شناس و مورخ عرب است درباره کتاب سوزی به دست اعراب چنین میگوید: وقتی سعد ابن ابی وقاص به مداین دست یافت در آنجا کتابهای بسیار دید. نامه به عمر …

بیشتر بخوانید »