اقوال سلف صالح

علم و دانش صحابه

علامه مسروق می‌گوید: علم و دانش صحابه، به شش تن از صحابه منتهی می‌گردد که عبارتند از: «حضرت عمر، حضرت أبی بن کعب، زیدبن ثابت، ابوالدرداء، عبدالله بن مسعود و حضرت علی». و علم این شش نفر، در حضرت علی و حضرت عبدالله بن مسعود خلاصه می‌شود. و امام نووی می‌گوید: در میان صحابه بیشترین فتواها از حضرت عبدالله بن …

بیشتر بخوانید »

ستایش علما، بدین دلیل که آنها حجت خداوند بر خلق هستند

ستایش علما، بدین دلیل که آنها حجت خداوند بر خلق هستند حضرت علی به کمیل زیاد نخعی فرمود: «مردم سه گروهند: اول علماى الهى، دوم دانش طلبانى که در راه ‏نجات دنبال تحصیل علمند، و سوم احمقان بى‏سر و پا که دنبال هر صدایى‏ مى‏دوند و با هر بادى حرکت مى‏کنند؛ همانها که با نور علم روشن نشده‏اند و به …

بیشتر بخوانید »

روشن کردن امر برای کسانی که دربارۀ امام علی غلو می‌کردند و ادعایِ نبوتش را داشتند

روشن کردن امر برای کسانی که دربارۀ امام علی غلو می‌کردند و ادعایِ نبوتش را داشتند در جریان غزوۀ تبوک، حضرت رسول صلی الله علیه وسلم علی را در مدینه جانشین خود کرد. علی به ایشان گفت: «مرا با بازماندگان [و ناتوانان] باقی می‌گذاری؟» پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «آیا راضی نیستی که برای من به منزلۀ هارون باشی نسبت به …

بیشتر بخوانید »

تقبیح شدید کار کسانی که دربارۀ امام علی غلو می‌کردند

تقبیح شدید کار کسانی که دربارۀ امام علی غلو می‌کردند حضرت على فرمود: «دو تن به خاطر من به هلاکت رسیدند: دوست غلوکننده و دشمن بدخواه»[۱۳۰]. مجلسی در بحارالانوار نقل می کند که مردی به امیر المومنین گفت: «پشتِ درِ مسجد، گروهی هستند که گمان می‌کنند تو خدا هستی». پس امام گفت: «وای بر شما! همانا من مانند شما، بندۀ …

بیشتر بخوانید »

سرزنش نمودن علی نسبت به گرفتن مال غیرمشروع و استفاده از آن

سرزنش نمودن علی نسبت به گرفتن مال غیرمشروع و استفاده از آن؛ مانند کسی که گمان می‌کند پیرو اوست [یعنی شیعیه] اما از مالِ خمس استفاده می‌کند به حضرت علی خبر رسید که شریح بن حارث، قاضیِ [منسوب] در زمانِ خلافت آن حضرت، خانه‌ای به هشتاد دینار خرید. چون این خبر به امام رسید، او را طلبید و فرمود: «به …

بیشتر بخوانید »

پیروی حضرت علی از روش رسول صلی الله علیه وسلم که از آن می‌توان فهمید که به ائمه وحی نمی‌شود و امامان در مرتبۀ نبوت نیستند

پیروی حضرت علی از روش رسول صلی الله علیه وسلم که از آن می‌توان فهمید که به ائمه وحی نمی‌شود و امامان در مرتبۀ نبوت نیستند حضرت على فرمود: «و اما اعتراض شما در مورد اینکه [چرا بین شما و سایر مسلمانان] به تساوى رفتارکرده‏ام این حکمى نبوده که من به راى خود صادر کرده و بر طبق خواسته دلم انجام …

بیشتر بخوانید »

برحذر داشتنِ حضرت علی پیروانش از مخالفت با خلفای گذشته

برحذر داشتنِ حضرت علی پیروانش از مخالفت با خلفای گذشته حضرت على فرمود: «و آداب پسندیدهاى را که بزرگان این امت به آن عمل کردند و ملت اسلام با آن پیوند خورده و رعیت با آن اصلاح شدند، بر هم مزن؛ و آدابى که به سنت‌هاى خوب گذشته زیان وارد مى‌کند، پدید نیاور، که پاداشش براى آورندۀ سنت، و کیفر …

بیشتر بخوانید »

فرمان حضرت علی به پیروانشان در تمسک به سنت

فرمان حضرت علی به پیروانشان در تمسک به سنت حضرت على فرمود: «در قرآن خبرهاى پیشینیان شماست و خبرهاى آنها که پس از شما مى‏آیند؛ و نیز در آن، حکم روابط میان شما [آمده] است»[۱۲۴]. سفارش امام علی به عبدالله بن عباس وقتی که او را برای گفتگو با خوارج می‌فرستاد: «با ایشان به قرآن مناظره مکن، زیرا قرآن بارِ …

بیشتر بخوانید »

پاسخ امام علی به کسانی که با استناد به عظمتِ قرآن بر او شوریدند، ولی آنان گروهی بودند که نمی‌فهمیدند

پاسخ امام علی به کسانی که با استناد به عظمتِ قرآن بر او شوریدند، ولی آنان گروهی بودند که نمی‌فهمیدند حضرت على فرمود: «ما افراد را داور قرار ندادیم، تنها قرآن را به حکمیت انتخاب کردیم. این قرآن، خطّى است نوشته شده که میان دو جلد جای دارد؛ زبان ندارد تا سخن گوید و نیازمند به کسى است که آن …

بیشتر بخوانید »

امام علی سفارش به پیروانش در پیروی از کتاب و سنت، و شرک نیاوردن به خداوند یا سرزنش و بدگویی از درگذشتگان

امام علی سفارش به پیروانش در پیروی از کتاب و سنت، و شرک نیاوردن به خداوند یا سرزنش و بدگویی از درگذشتگان حضرت على فرمود: «قرآن داراى ظاهرى زیبا و شگفت انگیز و باطنى پرمایه و عمیق است؛ نکات شگفت‏آورِ آن فانى نگردد و اسرار نهفتۀ آن پایان نپذیرد؛ هرگز تاریکیهاى جهل و نادانى جز به ‏آن رفع نخواهد شد»[۱۱۸]. …

بیشتر بخوانید »

انجام عبادات امام علی بر اساس کتاب و سنت، بر خلاف آنچه که کسی که گمان می‌کند پیرو اوست انجام می‌دهد

انجام عبادات امام علی بر اساس کتاب و سنت، بر خلاف آنچه که کسی که گمان می‌کند پیرو اوست انجام می‌دهد حضرت على در تبیین اوقات نماز فرمود: «اما بعد،نماز ظهر را تا زمانى با مردم بگزارید که سایه آفتاب به قدر جاى ‏خفتن بزى گردد؛ و نماز عصر را زمانى با ایشان بگزارید که آفتاب سفید باشد و تابنده …

بیشتر بخوانید »

امام علی زشت شمردن کارِ پیروانش در مورد سرزنش والیان حکومتی

امام علی زشت شمردن کارِ پیروانش در مورد سرزنش والیان حکومتی حضرت على فرمود: «خداوند را بر آنچه فرمان داده و هر کار که مقدر فرموده مى‏ستایم و پروردگار را ستایش مى‏کنم بر گرفتارى خود به گروهى که هر گاه فرمان داده‏ام اطاعت نکردید و هر زمان که دعوتتان ‏نمودم اجابت ننمودید؛ هر گاه مهلتتان دهم در بیهودگى فرومى‏روید و …

بیشتر بخوانید »

گواهی حضرت علی به اینکه پیروانش قابلِ اعتماد نیستند و نباید بر آنها تکیه کرد

گواهی حضرت علی به اینکه پیروانش قابلِ اعتماد نیستند و نباید بر آنها تکیه کرد حضرت على در حالی که اصحابش را برای جنگ با شامیان بسیج می‌کرد فرمود: «نفرین بر شما! از بس شما را سرزنش کردم خسته شدم. آیا به جاى زندگى آخرت به زندگى موقت دنیا راضى گشته‏اید؟ و به جاى عزت و سر بلندى، بدبختى و …

بیشتر بخوانید »

امام علی، توصیف پیروانش به مردنما و اظهار تأسف از آشنایی با آنها و سرزنش ایشان

امام علی، توصیف پیروانش به مردنما و اظهار تأسف از آشنایی با آنها و سرزنش ایشان حضرت على فرمود: «اى مردنمایانِ نامرد، اى کودک‌صفتانِ بى‌خرد، و اى عروسان‏ حجله‏نشین، چقدر دوست داشتم که هرگز شما را نمیدیدم و نمى‏شناختم. همان آشنایی سرانجام مرا این چنین ملول و ناراحت ‏ساخت. خدا شما را بکشد که اینقدر خون به دل من کردید …

بیشتر بخوانید »

سستی پیروان امام علی از یاری رساندن به وی

سستی پیروان امام علی از یاری رساندن به وی حضرت على فرمود: «آگاه باشید که من شب و روز، پنهان و آشکارا شما را به مبارزه با این جمعیت دعوت کردم و گفتم پیش از آنکه با شما بجنگند با آنان نبرد کنید. به خدا سوگند هر ملتى در درون خانه‏اش مورد هجوم دشمن قرار گیرد حتما ذلیل‏خواهد شد، ولى …

بیشتر بخوانید »

دروغ اهل عراق و تهمت زدنِ آنها به امام علی

دروغ اهل عراق و تهمت زدنِ آنها به امام علی حضرت على فرمود: «اما بعد، اى مردم عراق، شما به زن باردارى مى‏مانیدکه در آخرین روزهاى ‏دوران حمل، جنین خود را سقط کند و سرپرستش بمیرد و بیوگی‌اش به طول انجامد و میراثش را بستگان دورش ببرند. آگاه باشید! به خدا سوگند من به میل خود به سوى شما نیامدم، …

بیشتر بخوانید »

ناراحتی امام علی از پیروانش و اطاعت نکردن آنها از وی

ناراحتی امام علی از پیروانش و اطاعت نکردن آنها از وی حضرت على فرمود: «به مردمى گرفتار آمده‏ام که چون فرمان مى‏دهم اطاعت نمى‏کنند و چون فرا مى‏خوانم ‏پاسخ نمى‏گویند. اى بى‏ریشه‏ها، چرا در یارى پروردگارتان درنگ مى‏کنید؟ آیا دینى‏نیست که شما را با یکدیگر متحد سازد؟ آیا غیرت و حمیّتى نیست که شما را به خشم ‏آورد؟ در میان …

بیشتر بخوانید »

فرمان آن حضرت در شناختن کوشش گذشتگان، بزرگداشت آنان و گذشت از اشتباهاتشان

فرمان آن حضرت در شناختن کوشش گذشتگان، بزرگداشت آنان و گذشت از اشتباهاتشان حضرت على فرمود:«و همواره در نظر دار که هر یک در چه کارى تحمل رنجى کرده‏اند، تا رنجى را که یکى ‏تحمل کرده به حساب دیگرى نگذارى و کمتر از رنج و محنتى که تحمل کرده پاداشش مده. شرف و بزرگى کسى تو را واندارد که رنج …

بیشتر بخوانید »

فرمان حضرت علی به گمانِ نیکو درباره برادران

فرمان حضرت علی به گمانِ نیکو درباره برادران حضرت على فرمود: «کار برادرت را بر بهترین وجه حمل کن تا زمانى که چیزى خلاف آن بر تو آشکار آید؛ و به سخن برادرت گمان بد مبر در حالى که براى سخن او محمل نیکو مى‏یابى»[۹۸]. [۹۸]- کلینی، اصول کافی، ۲/۱۶۲ و ابن ابی الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ۱۸/۲۷۸. این سخن بدین …

بیشتر بخوانید »

گواهی حضرت علی دربارۀ اهل شام که اهلِ قبله هستند

گواهی حضرت علی دربارۀ اهل شام که اهلِ قبله هستند حضرت على فرمود: «اى بندگان خدا، شما را به تقوا و ترس از عذاب خدا توصیه مى‏کنم زیرا تقوا بهترین چیزى ‏است که بندگان یکدیگر را به آن توصیه مى‏نمایند؛ و بهترین پایان کار در پیشگاه ‏خداست. هم اکنون آتش نبرد بین شما و اهل قبله روشن گشته است و …

بیشتر بخوانید »

اقرار حضرت علی به اینکه اهل شام، برادران اسلامیِ وی هستند و او آنها را از امت اسلام بیرون نکرده است

اقرار حضرت علی به اینکه اهل شام، برادران اسلامیِ وی هستند و او آنها را از امت اسلام بیرون نکرده است حضرت على فرمود: «اما امروز با پیدایش زنگارها در دین، کژى‌ها و نفوذ شبهه‌ها در افکار و تفسیر و تأویلِ دروغین در دین، با برادران مسلمان خود به جنگ خونین کشانده شدیم؛ پس هر گاه احساس مى‌کنیم چیزى باعث …

بیشتر بخوانید »

ستایش علی از معاویه و اصحابش، و سرزنشِ پیروانش که از اهل عراق بودند

ستایش علی از معاویه و اصحابش، و سرزنشِ پیروانش که از اهل عراق بودند حضرت على فرمود: «اى کسانى که به تن حاضرید و به خرد غایب، هر یک از شما را عقیدتى دیگر است؛ فرمانروایانتان گرفتار شمایند؛ فرمانرواى شما، خدا را اطاعت مى‏کند و شما نافرمانیاش مى‏نمایید؛ و فرمانرواى اهل شام خدا را نافرمانى مى‏کند و ایشان سر بر …

بیشتر بخوانید »

گواهی حضرت علی درباره ایمان معاویه و پیروانش و اینکه آنها بر همان روشی بودند که خود او و یارانش بودند

گواهی حضرت علی درباره ایمان معاویه و پیروانش و اینکه آنها بر همان روشی بودند که خود او و یارانش بودند حضرت على آنچه را که بین او و اهل صفین گذشته بود حکایت می‌کرد و فرمود: «در آغاز، با گروهی از اهل شام مواجه شدیم؛ در ظاهر خدا و پیامبرمان یکی بود، و دعوتِ ما به اسلام هم یکی …

بیشتر بخوانید »

ستایش صحابه و سرزنش پیروانش

ستایش صحابه و سرزنش پیروانش حضرت على فرمود: «من اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم را دیده‏ ام، اما هیچکدام از شما را مانند آنان نمى‏بینم؛ آنها [در تنگناى مشکلات صدر اسلام] موهایى پراکنده و چهره‏هایى غبار آلوده داشتند؛ شب تا به صبح در حال سجده و قیام به عبادت بودند؛گاه پیشانى و گاه گونه‏ها را در پیشگاه خدا به خاک …

بیشتر بخوانید »

شهادت علی درباره اینکه صحابه شایسته‌تر به پیامبر هستند تا دیگران

شهادت علی درباره اینکه صحابه شایسته‌تر به پیامبر هستند تا دیگران حضرت على فرمود: «همانا نزدیک‌ترین مردم به پیامبران، کسانی هستند که به آنچه آورده‌اند داناتر باشند؛ سپس این آیه را تلاوت کرد: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِیمَ لَلَّذِینَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِیُّ وَالَّذِینَ آمَنُوا …﴾ [آل‌عمران: ۶۸] «همانا شایسته‏ترین و نزدیکترین مردم به ابراهیم آنها هستند که از او پیروى کردند، …

بیشتر بخوانید »

شهادت علی درباره این که صحابه با رسول خدا مخالفت نکردند

شهادت علی درباره این که صحابه با رسول خدا مخالفت نکردند یکی از یهودیان به امام علی گفت: «شما [مسلمانان] هنوز پیغمبرتان را دفن نکردید که اختلافتان شروع شد»؛ حضرت على در پاسخ فرمود: «ما دربارۀ چیزهایی که از ایشان رسیده است اختلاف کردیم، نه دربارۀ خود او [و آموزه‌هایش]؛ اما شما پایتان به خشکی نرسیده به پیامبرتان گفتید: ﴿…اجْعَل …

بیشتر بخوانید »

سفارش پیروانش به [حفظ حرمت] اصحاب پیامبر و دشنام ندادن به آنها

سفارش پیروانش به [حفظ حرمت] اصحاب پیامبر  و دشنام ندادن به آنها حضرت على فرمود: «دربارۀ اصحاب پیامبرص به شما سفارش می‌کنم که به آنان دشنام ندهید، زیرا آنها یاران رسول خدا هستند و کسانی که هیچ بدعتی در دین نیاوردند و به بدعت‌گذاران احترام نگذاشتند. بلی، رسول اللهص دربارۀ آنها مرا سفارش کرد»[۸۸]. [۸۸]- شیخ طوسی، الأمالی، ص۵۲۳.

بیشتر بخوانید »

ستایشِ رسای حضرت علی از انصار رضی الله عنهم

ستایشِ رسای ایشان از انصار رضی الله عنهم حضرت على فرمود: «به خدا سوگند، آنها اسلام را همچون فرزند در دامانشان پرورش دادند؛ با دستهاى گشاده و پر سخاوت ‏و زبانهاى گویا و منطق کوبنده، با اینکه نیاز مادى به آن نداشتند»[۸۶]. حضرت على فرمود: «ای مردم، به خدا سوگند که عده مردم شهر شما در بین شهرها بیشتر از …

بیشتر بخوانید »

دلخوری و ناراحتی از پیروانش و ستودنِ مهاجرین و انصار و اینکه آنان هستند که از دل و جان ایمان آوردند

دلخوری و ناراحتی از پیروانش و ستودنِ مهاجرین و انصار و اینکه آنان هستند که از دل و جان ایمان آوردند حضرت على فرمود: «[شامیان] سنگدلان و اوباش و بردگانى اراذلند که از هر سو گرد آمده‏اند و از گروههاى ‏مختلف ترکیب یافته‏اند؛ از کسانى هستند که سزاوار است بفهمند، ادب شوند، آموخته گردند و تربیت‏ شوند؛ از کسانى هستند …

بیشتر بخوانید »

پیروان پیامبر صلی الله علیه وسلم بر گمراهی با هم اتفاق نظر نمی‌کنند

پیروان پیامبر صلی الله علیه وسلم بر گمراهی با هم اتفاق نظر نمی‌کنند علی خطاب به خوارج فرمود: «اگر چنین مى‏پندارید که من خطا کرده و گمراه شده‏ام، پس چرا به گمراهى من همه امت محمدص را گمراه مى‏شمارید، آنها را با خطاى من مورد مؤاخذه قرار مى‏دهید و به گناه من تکفیرشان مى‏کنید؟ شمشیرهاى خویش را بر دوش گذاشته …

بیشتر بخوانید »

تأسف از رفتن مهاجران و انصار و شکایت امام از شیعیانش به خاطر یاری نکردن او

تأسف از رفتن مهاجران و انصار و شکایت امام از شیعیانش به خاطر یاری نکردن او حضرت على فرمود: «کجایند مردمى که ‏به اسلام دعوت شدند و پذیرفتند؟ قرآن را تلاوت کردند و آنچنان که باید آن را شناختند؟ به سوى جهاد برانگیخته شدند و عاشقانه همچون عشق ماده شتر به فرزندانش، به سوى آن ‏به راه افتادند؛ غلاف شمشیرها …

بیشتر بخوانید »

اقرار حضرت علی به فضلِ مهاجرین و انصار بدون استثنا و اینکه آنها اهل فضل و پیشگامان اسلام هستند

اقرار حضرت علی به فضلِ مهاجرین و انصار بدون استثنا و اینکه آنها اهل فضل و پیشگامان اسلام هستند حضرت على در نامه‌اش به معاویه فرمود: «مگر نمى‏بینى- نه اینکه بخواهم خبرت دهم بلکه به عنوان شکر و سپاسگزارى‏ نعمت ‏خداوند مى‏گویم- که جمعیتى از مهاجران و انصار در راه خدا به ‏شهادت رسیدند و هر کدام داراى مقام و …

بیشتر بخوانید »

ستایشِ عثمان بن عفان رضی الله عنه به خاطر ازدواجش با دختر رسول الله صلی الله علیه وسلم

ستایشِ عثمان بن عفان رضی الله عنه به خاطر ازدواجش با دختر رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت على فرمود: «هیچگاه پسر «ابوقُحافه‏» [ابوبکر] و پسر «خطاب‏» [عمر] در انجام ‏اعمال نیک از تو سزاوارتر نبودند؛ تو به رسول خدا صلی الله علیه وسلم از نظر پیوند خویشاوندى، از آن دو نزدیکترى؛ تو به دامادى او مرتبهای یافتی که …

بیشتر بخوانید »

اقرار علی رضی الله عنه به اینکه عثمان‌بن‌عفان رضی الله عنه در مخارج ازدواجش با فاطمه رضی الله عنها به او کمک کرد

اقرار علی رضی الله عنه به اینکه عثمان‌بن‌عفان رضی الله عنه در مخارج ازدواجش با فاطمه رضی الله عنها به او کمک کرد حضرت على فرمود: «وقتى که تقاضاى ازدواج با فاطمه را به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم عرض کردم، به من فرمود: «زره‌ خود را بفروش تا آنچه مصلحت تو و دخترم فاطمه است برایتان آماده نمایم». …

بیشتر بخوانید »

بیعت علی با عمر رضی الله عنهما و وفادار ماندن در بیعت

بیعت علی با عمر رضی الله عنهما و وفادار ماندن در بیعت حضرت على فرمود: «با عمر بیعت کردم همانطور که شما با او بیعت کردید، و به بیعت با او وفادار بودم تا کشته شد. او مرا ششمین نفر [از شورای شش نفرۀ تعیین خلیفه] قرار داد، و وارد آن [شورا] شدم، زمانی که او مرا وارد کرد»[۷۵]. [۷۵]- …

بیشتر بخوانید »

حضرت علی آرزو داشت کارهایی را که عمر در طول خلافتش انجام داده بود، انجام دهد و اینچنین به ملاقات خداوند برود

حضرت علی آرزو داشت کارهایی را که عمر در طول خلافتش انجام داده بود، انجام دهد و اینچنین به ملاقات خداوند برود حضرت على بر عمر فاروق رضی الله عنه وارد شد، در حالیکه در کفن پیچیده شده بود؛ پس فرمود: «زمانی که خدا را ملاقات می‌کنم، در روى زمین از این کفن پیچى که مى‌بینید کسى نیست که بیشتر …

بیشتر بخوانید »

ستایشِ حضرت علی از عمر بن الخطاب رضی الله عنهما

ستایشِ حضرت علی از عمر بن الخطاب رضی الله عنهما حضرت على فرمود: «[خداوند] سرزمینى را که فلانی از آنجا برخاسته است، برکت دهاد؛ کجى‌ها را راست کرد و بیمارى‌ها را علاج نمود، و سنت را بر پاداشت و فتنه را پشت سر افکند؛ پاکدامن و کم‌عیب از این جهان برفت. به نیکى‌هاى آن دست یافت و از بدى‌هایش دورى …

بیشتر بخوانید »

حضرت علی به رهبرى ابوبکر و عمر و عثمان و اساس شورا معترف است

حضرت علی به رهبرى ابوبکر و عمر و عثمان و اساس شورا معترف است و اینکه هر کس در رهبرى ایشان تردید کند، در رهبرىِ علی تردید کرده است و سخنی است در ستایشِ مهاجرین و انصار حضرت على فرمود: «همانا کسانى با من بیعت کرده‌اند که با ابابکر و عمر و عثمانش با همان شرایط و کیفیت بیعت کردند، …

بیشتر بخوانید »

اقرار به رهبرى آنانکه قبل از او بودند و درست بودنِ بیعت با آنها

اقرار به رهبرى آنانکه قبل از او بودند و درست بودنِ بیعت با آنها حضرت على فرمود: «‏اى مردم، سزاوارترین کس به خلافت، قوى‏ترین مردم نسبت ‏به آن است و داناترین آنها به فرمانهاى خدا؛ پس اگر شخص آشوبگرى به فتنهانگیزى برخیزد، از او خواسته مى‏شود که به سوی حق ‏بازگردد، و اگر امتناع ورزد باید با او به نبرد …

بیشتر بخوانید »

تأکید بر بیعت با ابوبکر صدیق رضی الله عنه همانطور که مهاجرین و انصار با او بیعت کردند

تأکید بر بیعت با ابوبکر صدیق رضی الله عنه همانطور که مهاجرین و انصار با او بیعت کردند حضرت على فرمود: «در آن هنگام نزد ابوبکر رفتم و با او بیعت کردم و درآن امور قیام کردم … ابوبکر [زمام] آن امور را به دست گرفت؛ در جای خود، آسانگیری و به جای خود، شدت عمل نشان داد و امور …

بیشتر بخوانید »

بیعت با ابوبکر رضی الله عنه و بیان فضل او

بیعت با ابوبکر رضی الله عنه و بیان فضل او حضرت على فرمود: «همانا مى‌بینیم که ابوبکر مُحق‌ترین مردم به خلافت است، او یارِ غار است و ما سنتی را برای او می‌شناسیم؛ و رسول خداص به او امر کرد که پیشنماز مردم شود، درحالى که خودش زنده بود»[۶۵]. [۶۵]- ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ۱/۵۰.

بیشتر بخوانید »

مدح و ثناى ابوبکر صدیق رضی الله عنه و خلافت او

مدح و ثناى ابوبکر صدیق رضی الله عنه و خلافت او حضرت على فرمود: «پس ابوبکر زمام امور را به عهده ‌گرفت؛ در جای خود، آسانگیری و به جای خود، شدت عمل نشان داد و امور را به خوبی پیش برد و درستی و راستی پیشه کرد و میانهرو بود. با او از راه خیرخواهی مصاحبت و همراهی کردم و …

بیشتر بخوانید »

حضرت علی اعتراف مى‌کند که ابوبکر و عمر، دو شخصى بودند که به او پیشنهاد کردند که با فاطمه ازدواج کند

حضرت علی اعتراف مى‌کند که ابوبکر و عمر، دو شخصى بودند که به او پیشنهاد کردند که با فاطمه ازدواج کند حضرت على فرمود: «ابوبکر و عمر نزد من آمدند و گفتند: اگر نزد رسول صلی الله علیه وسلم رفتی، از [ازدواجت با] فاطمه سخن به میان آور»[۶۳]. [۶۳]- شیخ طوسی، الأمالی، ص۳۹.

بیشتر بخوانید »

همانا بهترینِ این امت بعد از پیامبرش، ابوبکر و عمر هستند

تصریح به اینکه بعد از رسول خدا صلی الله علیه وسلم بهترینِ امت، ابوبکر و عمر رضی الله عنهما هستند حضرت على فرمود: «همانا بهترینِ این امت بعد از پیامبرش، ابوبکر و عمر هستند»[۶۲]. [۶۲]- شریف رضی، الشافی فی الإمامه، ۳/۱۱۳.

بیشتر بخوانید »