سلسله رد شبهات متصوفه حول جشن میلاد نبی (۲)

شبهـــــه دوم:

تفسیر اهل بدعت از فرمایش الله متعال که میفرماید: {ﻗُﻞْ ﺑِﻔَﻀْﻞِ ﺍﻟﻠّﻪِ ﻭَﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻪِ ﻓَﺒِﺬَﻟِﻚَ ﻓَﻠْﻴَﻔْﺮَﺣُﻮﺍْ ﻫُﻮَ ﺧَﻴْﺮٌ ﻣِّﻤَّﺎ ﻳَﺠْﻤَﻌُﻮﻥ}.
بگو:«به فضل خدا و به رحمت او ، پس باید بدان خوشحال شوند، که آن از آنچه می اندوزند؛ بهتر است ».

ادعا میکنند که مراد از رحمت در این آیه محمد مصطفی – علیه الصلاه و السلام – است.

رد مفصـــــل شبهـــــه:

ما تحدی میکنیم که یک تفسیر از این این آیه از علمایی که بدانها اعتماد شده را برای ما ذکر کنند(!!).

بلکه امام حافظ ابن کثیر در تفسیر آن میفرماید: مراد از رحمت آنچیزی است که از سوی الله سبحانه و تعالی از هدایت و دین حق آمده شادمان باش،
چرا که ( هُوَ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُون) اینها از آنچه می اندوزند؛ بهتر است[ یعنی از اموال بی ارزش و فانی و دنیایی) اولی تراند.

در هیچ کدام از تفاسیر معتبر و مشهور اهل سنت و جماعت نمیتوان این ادعای پوچ متصوفه را اثبات نمود. لذا این دلیل هیچگونه اعتباری برای اثبات جشن میلاد نبوی ندارد، و شبهه ای پوچ بیشتر نیست.

مقاله پیشنهادی

کانال تلگرامی اهل سنت و جماعت ایران

کانال تلگرامی اهل سنت و جماعت ایران @ahlesonnat_com https://t.me/ahlesonnat_com https://t.me/joinchat/AAAAAEL1eveEIme7q2AtCw