منابع فراگیری عقیده نزد سلف

 

۸

 

نویسنده: عبدالرحمن بن صالح محمود

مترجم: مجموعه سایت اهل سنت و جماعت

فرمت: pdf, word

صفحات: ۳۷

                 

 

 

 

 

pdf

منابع فراگیری عقیده سلف

 

 

 

 

چکیده:

تردیدی نیست که شیوه سلف صالح در دینداری و فهم دین شایسته‌تر و صحیح‌تر و عمیق‌تر و سالم‌تر می‌باشد، زیرا آنان با وحی زیسته‌اند، از این‌رو از همه امت آنان تفسیر قرآن را بهتر می‌دانسته‌اند، آری قرآن و پیامبر به برتری آنان شهادت می‌دهند، بنابراین هیچ کسی حق ندارد برداشت و فهمی که آنان از دین و نصوص داشته‌اند را مورد عیب‌جویی قرار دهد و از علم و دانش آنها را خرده بگیرد، و به حق بعدی‌ها در مقابل آنان چون عقل‌های کوچکی هستند که در پایین و کنار نخل‌های سر به فلک کشیده روئیده‌اند.

 

 

مقاله پیشنهادی

به صبر کنندگان مژده بده

ما از آنِ الله هستیم و به سوی او برمی‌گردیم تا به هرکس هر عملی …