موسیقی و حکم آن

۱۵

نویسنده: ناصرالدین آلبانی

به سفارش مجموعه اهل سنت و جماعت

فرمت: PDF. word

صفحات:۱۰۱

 

 

 

 

 

 

pdfموسیقی و حکم آن

 

 

 

 

 

wordموسیقی و حکم آن

 

 

 

 

چکیده:

بیشتر مردم مغلوب هوا و هوس‌ها شده اند، با این حال وقتی فردی مانند: این امام (ابن حزم) چیزی را مباح می‌داند که با هواهای شان سازگار است دیگر هیچ چیز مانع هوس‌های شان نخواهد شد. حتی در برخی جزوهایی که از مرشدان خود می‌شنوند سخنانی می‌یابند که برای‌شان تقلید از ابن‌حزم را روا می‌گرداند. مانند: این که می‌گویند: هرکس از عالمی تقلید کند خدا را (از نظر ایمانی) سالم ملاقات می‌کند. حتی برخی خیال کرده‌اند که این جمله حدیث است حال آن که هیچ اصلی از نگاه حدیثی ندارد. در این کتاب برآن شدیم حکم موسیقی را از منظر قرآن و حدیث بررسی کنیم.

 

 

 

مقاله پیشنهادی

کانال تلگرامی اهل سنت و جماعت

کانال تلگرامی اهل سنت و جماعت ایران @ahlesonnat_com https://t.me/ahlesonnat_com https://t.me/joinchat/AAAAAEL1eveEIme7q2AtCw