چگونه مسلمانان از رسول الله صلی الله علیه وسلم تودیع کردند و نمازش را خواندند؟

مردم آرام گرفتند و از آشفتگی و درد و رنج رهایی یافتند، و سرگرم تعلیماتی شدند که: رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد نحوۀ برخورد درست با فوت عزیزان، به آنان آموخته بود؛ و در مورد فوت رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز چنان آداب و تعلیمی را به کار بردند.
وقتی مسلمانان از غسل و تکفین رسول الله صلی الله علیه وسلم که اهل بیتش نظارت آن را به عهده گرفته بودند، فارغ شدند و وجود مبارک را در منزل خود گذاشتند، و ابوبکر برای آنان صحبت کرد که: از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیده است که فرمود:« هر پیامبری در هرجایی خداوند جانش را بگیرد، در همانجا نیز به خاک سپرده می‌شود». سپس فرشی را که رسول الله صلی الله علیه وسلم روی آن فوت کرده بود، برداشتند و همانجا مرقد مطهرش را به سرپرستی ابوطلحۀ انصاری آماده کردند.
سپس مسلمانان دسته دسته داخل شدند و بر رسول الله صلی الله علیه وسلم «نماز میت» خواندند. ابتدا مردان و بعد زنان و سپس کودکان و نوجوانان. و هرکس به طور انفرادی نماز می‌خواند.

(برگرفته از:کتاب زندگانی پیامبر اسلام مولف استاد ابوالحسن ندوی)

مقاله پیشنهادی

دلداری به مصیبت‌زدگان (۲)

یکی از پادشاهان، حکیمی از حکمای خود را به زندان انداخت؛ حکیم، برای او نامه‌ای …