مرض‌های خنده

کسی که زیاد و با قهقهه بخندد به آفتهای زیر مبتلا می‌شود:

۱- در نزد خداوند بی مقدار می‌شود. ۲- کودکان و جاهلان بر او جُرأت پیدا می‌کنند. ۳- باعث گم شدن عِلمش می‌شود و در حدیث آمده است وقتی‌که عالمی می‌خندد، نصف علمش گُم می‌گردد. ۴- با خنده­ی زیاد، یاد مرگ و ذکر خدا از بین می‌رود. ۵- خنده­ی زیاد در دنیا باعث گریه­ی آخرت می‌شود. ۶- از خنده­ی او دیگران می‌خندند و گناه آن‌ها بعد از خودشان به گردن اوّلی است.

پیامبر اکرم ج در حدیث صحیحش می‌فرماید: هرکس زیاد و بیهوده بخندد به ده عقوبت دچار می‌شود: ۱- قلبش می‌میرد. ۲- آبرویش پایمال می‌گردد. ۳- شیطان خوشحال می‌شود. ۴- خداوند غضبناک می‌گردد. ۵- مورد ستیز مردم قرار می‌گیرد. ۶- مورد نفرین فرشتگان قرار می‌گیرد. ۷- اهل آسمان و زمین از او متنفّر می‌شوند. ۸- همه چیز را فراموش می‌کند. ۹- پیامبر در قیامت هنگام شفاعت از او روی بر می‌گرداند. ۱۰-  در روز بزرگ قیامت حقیر و مفتضح می‌شود([۱]).[۱]– معالجۀ اخلاق / ج دوّم ۱۳۹۲ / تألیف بابک محمودی.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …