رفتن به حج واجب تر است یا گرفتن زن و ازدواج برای فرزندان؟ ثواب کدام بیشتر است ؟

ما چهاربرادرهستم دو تای ما زن دارد و دو برادر ما زن نداریم ایا ما پدرخود را به حج روان کنیم ویا برای برادرخود زن بگیریم ثواب کدام زیاد است ؟

 

الحمدلله،

چنانکه پدر شما تا بحال فریضه ی حج را بجا نیاورده اند در اینصورت چنانچه پسرهای خانواده می توانند صبر کنند بهتر است پدر به حج برود زیرا حج بر فردی توانا واجب است و جزو ارکان اسلام می باشد ولی اگر پسرها نیاز به ازدواج دارند بگونه ای که ممکن است مرتکب گناهی شوند، پدر می تواند برای سالهای آینده به حج برود و پسرهایش را داماد کند.

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …