حکم قضای یک روز از رمضان در روز جمعه

آیا می توان قضای یک روز از روزه ماه رمضان در روز جمعه ادا کرد؟

 

الحمدلله،

بهتر آنست که قضای آن یک روز را به روز دیگری موکول کند، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «لایصوم أحدکم یوم الجمعه إلا یوما قبله أو بعده». متفق علیه

یعنی: «هیچ کدام از شما روز جمعه روزه نگیرد مگر اینکه روز قبل یا بعد از آن نیز روزه بگیرد».

بسیاری از علماء با استناد به این حدیث گفتند: روزه گرفتن بتنهایی در جمعه مکروه است، مگر آنکه کسی باشد که معمولا عادت به روزه گرفتن دارد و روزه اش مصادف شود با روز جمعه، مانند کسی که عادت دارد سه روز هر ماه را روزه بگیرد و یکی از آن سه روز مصادف شود با جمعه، و یا روز عرفه را روزه می گیرد و عرفه مصادف شده با جمعه، و یا عاشورا و تاسوعای هرسال را روزه است و یکی از آن دو روز مصادف شده با روز جمعه، و یا شش روز شوال را روزه می گیرد که یکی از آن شش روز در جمعه قرار بگیرد، و یا کسی که قضای رمضان دارد و می خواهد روزهایی را که نگرفته را قضاء کند که یکی از آن ایام در جمعه قرار بگیرد، که در این حالتها ایرادی ندارد اگر در روز جمعه روزه بگیرد و مشمول کراهیت حدیث نمی گردد.

اما اگر کسی تنها یک روز قضاء رمضان داشته باشد، می تواند همان یک روز را در جمعه قضاء کند، چنانکه علمای هیئت دائمی افتاء گفتند: « فیجوز للمسلم أن یصوم یوم الجمعه قضاء عن یوم رمضان ولو منفرداً» یعنی: «برای مسلمان جایز است که روز جمعه را به نیت قضاء رمضان روزه باشد هرچند که بتنهایی باشد». ” فتوی اللجنه الدائمه” ج/۱۰ ص/۳۴۷٫

اما اگر برای او ممکن باشد که آن یک روز را مثلا در پنج شنبه یا زودتر از جمعه اداء کند، قطعا به نیکی نزدیکتر است.

 

والله اعلم

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

مقاله پیشنهادی

ترک تیراندازی پس از یادگیری آن

در روایتی ز مسلم، ترک تیراندازی پس از یادگیری آن مورد نکوهش شدید واقع‌شده و …