حکم خوابیدن در طول روز برای شخص روزه دار

حکم خوابیدن در طول روز برای شخص روزه دار چیست؟ آیا از اجر روزه وی می کاهد؟

 

الحمدلله،

ایرادی ندارد اگر شخص روزه دار در اثنای روزه اش در طول روز بخوابد، حال چه روزه اش فرض باشد یا سنت، ولی زیاد خوابیدن در اثنای روزه داری مکروه است، زیرا خوابیدن موجب فوت وقت و مانع از استفاده وی از فرصت عبادت بیشتر می شود، خصوصا در ماه رمضان که فضیلت اعمال و عبادت در آن مضاعف می یاید، لذا شایسته است از این فرصت بنحو احسن بهره جست و در حد توان مشغول عباداتی همچون قرائت قرآن و نماز خواندن و اعتکاف و ذکر و استغفار گشت

امام الخرشی مالکی ضمن بیان مکروهات روزه داری می گوید: «… و زیاد خوابیدن در روز (که کروه است) که قاضی عیاض و ابن جزی بدان اشاره کردند».

 

والله اعلم

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

مقاله پیشنهادی

ترک تیراندازی پس از یادگیری آن

در روایتی ز مسلم، ترک تیراندازی پس از یادگیری آن مورد نکوهش شدید واقع‌شده و …