حقیقت و اهمیت فهم نصوص شرعی توسط سلف صالح

 

۷

نویسنده: دکتر عبدالله بن عمر دمیجی

مترجم: سایت اهل سنت و جماعت

فرمت: pdf, word

صفحات:۹۶

 

 


pdf حقیقت و اهمیت فهم نصوص شرعی توسط سلف صالح(PDF)
                     
   
wordحقیقت و اهمیت فهم نصوص شرعی توسط سلف صالح(WORD)

 

 

 

چکیده کتاب:

بدون شک پایبندی به فهمی که سلف صالح از نصوص قرآن و سنت داشته‌اند، دژی در برابر هر فتنۀ گمراه‌ کننده است که دارای میو‌ه‌هایی رسیده و آثاری سودمند است،‌ شخص را در عقیده و عبادتش حفظ کرده و به خواست الله از هوی و هوس و مفهوم‌های شاذ و افکار منحرف مصون می‌دارد، آنچه در گذشته و حال حاضر، سبب برکشیده شدن شمشیرها و از بین رفتن جان‌ها و ریخته‌ شدن خون‌ها و هتک حرمت‌ها و کافر دانستن مسلمانان و تفرقه شده است چیزی نیست جز تأویل باطلی که بر فهم بیمار از نصوص شرعی که مخالف با فهم سلف صالح ـ رضوان الله علیهم ـ است، بنا شده است.

مقاله پیشنهادی

به صبر کنندگان مژده بده

ما از آنِ الله هستیم و به سوی او برمی‌گردیم تا به هرکس هر عملی …