جواهرى از سخنان سلف صالح

گرد آوری و ترجمه: سایت نوار اسلام

تعداد صفحات: ۵۳ صفحه

فرمت: PDF,word

 

 

 

 

 

 

 

 

pdfجواهری-از-سخنان-سلف-صالح-۱ (۱)

 

 

wordجواهری از سخنان سلف صالح 

 

چکیده کتاب:

جواهری از سخنان سلف صالح ،بیان سخنان و گفتارهای نغز صحابه و یاران پاک رسول خدا صلی الله علیه وسلم در مورد مسائل مختلف اعتقادی، اجتماعی و اخلاقی است. سخنان گهربار رسول مهربان اسلام و اصحاب وفادارش، همواره چراغی است فرا راه مسلمانان حق‌جو و حقیقت‌طلب و بر ما مسلمانان است که دین و اعتقاد خود را از سرچشمه وحی و صحابه پیامبر بیاموزیم. هدف از تدوین این اثر، آن است که عقاید ناب دینی و ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی را بدون از هر گونه کجروی، انحراف و بدعتی، از زبان یاران و پیروان رسول نقل کند. در کتاب حاضر، سخنانی از صحابه کرام و علمای بزرگ اسلام در هفتاد و پنج موضوع مختلف نقل شده و مسلمانان را در شناختِ بهتر دین و عقایدشان یاری می‌رساند.

مقاله پیشنهادی

به صبر کنندگان مژده بده

ما از آنِ الله هستیم و به سوی او برمی‌گردیم تا به هرکس هر عملی …