جنگیدن با مانعین زکات

و ابن تیمیّه می‌گوید: «قد اتفق الصحابه والأئمه بعدهم على قتال مانعی الزکاه وإن کانوا یصلون الخمس ویصومون شهر رمضان. وهؤلاء لم یکن لهم: شبهه سائغه فلهذا کانوا مرتدین وهم یقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب کما أمر الله»؛ «صحابه و ائمه‌ی بعد از ایشان اتفاق نظر دارند بر جنگیدن با مانعین زکات اگرچه هم آن‌ها نمازهای پنج‌گانه را بخوانند و رمضان را روزه بگیرند. آن‌ها شبهه‌ی سائغ و مجازی ندارند برای همین مرتد هستند و با آن‌ها به خاطر ندادن زکات جنگیده می‌شود، اگرچه به واجب بودن آن اقرار کنند؛ همانطور که خداوند امر کرده است».[۱]

[۱]– جـ۲۸ ص۵۱۹ لمجموع الفتاوى

مقاله پیشنهادی

نشانه‌های مرگ

مرگ انسان با افتادن و شل شدن دو طرف گیج‌گاه، کج شدن بینی، افتادن دست‌ها، …