تدوین فقه

و همینطور تدوین مسائل فقهی، استنباط و استخراج جزئیات و ترتیب فتاوی، مورد نیاز علمی اسلام بود که تاخیر در انجام آن، غیر ممکن بود. اسلام از جزیره العرب خارج شده و به کشورهای شام، عراق، مصر و ایران و دیگر کشورهای وسیع و حاصلخیز رسیده بود. معاشرت، تجارت و انتظامات کشوری شکل‌های پیچیده‌ای به خود گرفته بود. در چنین حالات، تطبیق اصول اسلام به تیزهوشی عمده و درک مسائل دقیق و آشنایی به محیط زندگی، روان‌شناسی و اطلاعات از معایب روانی و اطلاع در شئون شخصیت زندگی اقشار مختلف مردم و آشنایی با تاریخ قبلی اسلام و روایاتش و آگاهی از روح عمیق شریعت و علم از حالات دوران صحابه و دوران نبوت و آشنایی با کلیۀ ذخایر علمی اسلام (قرآن، حدیث، لغت و قواعد) مورد نیاز شدید بود.

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …