تحقیق وتخریج مجموعه فضایل أعمال کاندهلوی

تحقیق وتخریج مجموعه فضایل أعمال کاندهلوی

نویسنده: مرحوم دکتر

فرمت: PDF , word

صفحات:۵۵

 

 

 

pdf

 

 

word

 

 

چکیده: این رساله تحقیق وتخریج ونقدی است بر رساله فضایل تبلیغ از مجموعه رسائل فضائل اعمال ، اکثر فوائد حدیثی از افادات استاد وشیخ ما مرحوم دکتر ، می باشد که در سال ۷۴ و۷۵ در جلسات مختلف از محضر ایشان استفاده شده است

 

مقاله پیشنهادی

کانال تلگرامی اهل سنت و جماعت

کانال تلگرامی اهل سنت و جماعت ایران @ahlesonnat_com https://t.me/ahlesonnat_com https://t.me/joinchat/AAAAAEL1eveEIme7q2AtCw