افتضاحات صوفیه

افتضاحات صوفیه

نویسنده: عبدالرحمن عبدالحالق

مترجم: عبدالله آدم زاده

فرمت: PDF.

صفحات: ۴۲٫

 

 

 

pdf

 

 

 

مقدمه:

سپاس وستایش شایسته الله است که محمدرابه حق مبعوث کرد تاجدا کننده حق از باطل و توحید از شرک و جاهلیت از اسلام باشد و درود و صلوات بر پیامبر هادی که رسالت پروردگارش را به بهترین وجه تکمیل کردو امت را برراه روشن وواضحی قرار داد که هیچ کس از آن منحرف نمی شود مگر آن کس که خداوند قلبش را از اسلام وایمان دور کرده باشدواما بعد:

من بعد از مدتها تحقیق و بررسی وتفکر به این نتیجه رسیده ام که فکر تصوف شدیدترین خطری است که امت اسلام را تهدید می کند وهموست که عزت امت را به ذلت وپستی تبدیل کرده و همچنان کارش را می کند و کرمی است که دائم از درون، جسم درخت تناورمان را پوسانده ونابوده کرده تا اینکه در طی ایام آن را به زمین انداخت وهیچ راه خلاصی برای امت نیست مگر با نجات از این کرم قبل از هر خطر دیگر

بنده حقیر بحمد الله در این باره کتاب الفکرالصوفی راتألیف کرده ام و از آنجایی که این کتاب بسیار حجیم بود، به طوریکه خواننده پر مشغله نمی تواند از آن به خوبی بهره مند شود به این خاطر این کتابچه را به رشته تحریر در آوردم تا مهمترین خطر هایی را که فکر تصوف جهان اسلام را تهدید می کند شرح دهم.

امید است که این کتابچه انگیزه ای برای رهبران امت اسلامی و نظریه پردازانش باشد تا امت را از این آفت پنهان ونابود گر برحذر دارند ودر جدا کردن آن از کالبد امت اسلامی بکوشند. سپس بعد از بیان خطرها با مثال مختصری چگونگی مناظره وجدال با صوفی را شرح داده ام تا جوانان مسلمان چگونگی مباحثه با آنهارا بیاموزند و یاد بگیرند که چگونه بر آنان اقامه حجت کنند یا آنان رابه راه مستقیم بیاوند .واز الله می خواهم که امت اسلام و جوانان مسلمان و دانشجویان وطالبان علم را این کتابچه سود رساند و در آغاز و پایان خدا را سپاس گفته و بر بنده ورسولش درود و صلوات می فرستم.

عبدالرحمان عبدالخالق

مقاله پیشنهادی

کانال تلگرامی اهل سنت و جماعت

کانال تلگرامی اهل سنت و جماعت ایران @ahlesonnat_com https://t.me/ahlesonnat_com https://t.me/joinchat/AAAAAEL1eveEIme7q2AtCw