تأسف از رفتن مهاجران و انصار و شکایت امام از شیعیانش به خاطر یاری نکردن او

تأسف از رفتن مهاجران و انصار و شکایت امام از شیعیانش به خاطر یاری نکردن او

حضرت على فرمود: «کجایند مردمى که ‏به اسلام دعوت شدند و پذیرفتند؟ قرآن را تلاوت کردند و آنچنان که باید آن را شناختند؟ به سوى جهاد برانگیخته شدند و عاشقانه همچون عشق ماده شتر به فرزندانش، به سوى آن ‏به راه افتادند؛ غلاف شمشیرها را کنار انداختند و گرداگرد زمین را گروهگروه و صفبهصف احاطه کردند؛ بعضى شهید گشتند و برخى نجات یافتند؛ هیچگاه از زنده ماندن کسى در میدان جنگ شاد نمیشدند؛ در مرگ شهدا نیازى به تسلیت نداشتند؛ بر اثر گریه [از خوف خدا] چشمانشان ناراحت ‏بود و از زیادى روزه، شکمهایشان از غذا تهى؛ دعاهاى بسیار لبهایشان را خشک، و شبزنده‏دارى چهره‏هایشان را دگرگون ‏کرده بود؛ غبارِ خشوع بر چهرهایشان نشسته بود. آنها برادران من بودند که رفتند؛ بر ما شایسته است تشنه ملاقاتشان باشیم و از فراقشان ‏انگشت ‏حسرت به دندان بگزیم»[۸۳].

[۸۳]- خطبه ۱۲۱.

مقاله پیشنهادی

زهد رسول الله صلی الله علیه وسلم

عَنْ أبِی هُرَیْرَهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه وسلم: «اللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ …