ایا در عاشورا شله زرد پختن و در شب عرفه به اسم شب مرده ها و در چهلم و سال یک نفر چیزی پختن جایز است

ایا در عاشورا شله زرد پختن و در شب عرفه به اسم شب مرده ها و در چهلم و سال یک نفر چیزی پختن جایز است و خوردن ان طعام حلال است؟

 

الحمدلله،

همه موارد مذکور بدعت در دین هستند،زیرا دلیلی از کتاب و سنت بر آنها نیست و واجب از آنها برائت جست و مسلمانان را از آن تحذیر نمود.برای اطلاع بیشتر به فتاوای سایت مراجعه کنید.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …