اگر با شنیدن صدای زنان در محل شهوت، نفست از تو درخواست نگاه به آن‌ها را بکند

امام محمّد غزّالی می‌فرماید: اگر با شنیدن صدای زنان در محل شهوت، نفست از تو درخواست نگاه به آن‌ها را بکند، با نفست مبارزه کن و به او بگو: چرا نگاه کنم چون اگر زیبا باشد، گناهکار شوم و اگر خوب باشد عاشق شوم و عمرم تباه شود و اگر زشت باشد، اذّیت شوم.

مقاله پیشنهادی

وصیّت پزشک عرب

حارث بن کلده که یکی از ماهرترین پزشک‌های عرب بود در حال مرگ قرار داشت، …