اگر با شنیدن صدای زنان در محل شهوت، نفست از تو درخواست نگاه به آن‌ها را بکند

امام محمّد غزّالی می‌فرماید: اگر با شنیدن صدای زنان در محل شهوت، نفست از تو درخواست نگاه به آن‌ها را بکند، با نفست مبارزه کن و به او بگو: چرا نگاه کنم چون اگر زیبا باشد، گناهکار شوم و اگر خوب باشد عاشق شوم و عمرم تباه شود و اگر زشت باشد، اذّیت شوم.

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …