آیا روزه با بلعیدن بلغم (خلط گلو یا سینه) باطل می شود؟

بعضی افراد می گویند که هرکس بلغم را ببلعد و یا دستش را داخل گوشش نماید، روزه اش فاسد می شود! آیا این سخن صحیح است؟

 

الحمدلله،

علمای اسلام – که رحمت خداوند بر آنها باد – درباره فاسد شدن روزه بخاطر بلعیدن بلغم اختلاف نظر دارند؛ ولی رای صحیح آنست که روزه با بلعیدن آن باطل نمی شود، زیرا بلغم در معنای خوردن و نوشیدن قرار نمی گیرد.

علامه ابن عثیمین رحمه الله می فرماید: «.. وهرگاه علماء اختلاف داشتند مرجع (برون رفت از این اختلاف) کتاب و سنت است، و اگر شک داشتیم در اینکه آیا فلان امر، عبادت را باطل می کند یا خیر؟ اصل بر عدم افساد (آن عبادت) است، و بر این مبنا بلعیدن بلغم روزه را باطل نمی کند.

و مهم آنست: شخص از بلغم پرهیز کند و سعی نکند که (عمدا) آنرا از پایین حلقش به داخل دهانش بیاورد، اما اگر بلغم داخل دهان شد باید آنرا خارج گرداند چه روزه باشد یا نباشد. اما فاسد شدن روزه (توسط آن) نیاز به دلیلی دارد که برای انسان نزد الله عزوجل بعنوان مبطل روزه حجت گردد». “مجموع الفتاوی”(۱۹/۳۵۶) .

و باز فرمودند: «قول راجح آنست که بلغم روزه را باطل نمی کند حتی اگر داخل دهان گردد و شخص آنرا ببلعد، اما نباید آنرا ببلعد، زیرا اهل علم (بلعیدن آنرا) حرام دانستند، زیرا بلغم شیئی کثیف است و شایسته انسان نیست که (کثافات) را ببلعد». “لقاء الباب المفتوح” لقاء رقم (۱۵۳) .

و اما داخل کردن انگشت در گوش باعث باطل شدن روزه نمی گردد! حتی اگر کسی قطره نیز در گوشش کند و طعم آنرا در حلقش احساس کند باز روزه اش باطل نمی شود، زیرا دلیلی بر باطل شدن روزه در این حالتها وارد نشده است.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

مقاله پیشنهادی

ترک تیراندازی پس از یادگیری آن

در روایتی ز مسلم، ترک تیراندازی پس از یادگیری آن مورد نکوهش شدید واقع‌شده و …