آیا خروج منی از بدن بدون شهوت و بدون اختیار، روزه را باطل می کند؟

آیا خروج منی از بدن بدون شهوت و بدون اختیار، روزه را باطل می کند؟

 

الحمدلله،

بر طبق رأی جمهور علمای حنفیه و مالکیه و حنابله کسی که در حالت بیداری و بدون آنکه عملی تحریک آمیز انجام دهد، بلکه خودبخود از آلت وی منی خارج گردد، این امر غالبا بخاطر نوعی بیماری باید باشد، و غسل را واجب نمی کند، همچنین روزه شخص را باطل نخواهد کرد، اما وضو باطل می شود.

ابن قدامه مقدسی رحمه الله در کتاب خود آورده: «اگر کسی با دستش استمناء کند مرتکب عمل حرامی شده است، ولی تا زمانی که منی انزال نشود روزه اش باطل نخواهد شد، هرگاه انزال کرد روزه او باطل است. اما اگر بدون شهوت انزال کند، مثل کسی که به سبب مرضی از وی منی یا مذی خارج می گردد، چیزی بر او نیست، زیرا بدون شهوت خارج گشته؛ همانند خروج ادرار (که روزه را باطل نمی کند)، و باز به این دلیل چون بدون اراده و اختیار از او خارج گشته، و خودش مسبب آن نبوده، شبیه احتلام (که در خواب منی انزال می کند)». ‏”المغنی” (۳/۲۱)‏.

خلاصه اینکه: هرگاه منی بدون انجام عملی از سوی روزه دار خارج گردد، یعنی نه با دستش و نه با ملاعبه با همسرش و نه با نگاه کردن به زنان نامحرم و تصاویر محرک و مهیج و بلکه بدون اراده خارج گردد، روزه اش باطل نخواهد شد و غسل بر وی واجب نیست، و اکثرا این شیوه خروج منی به سبب مرضی است.

اما اگر کسی استمناء کند و یا با زن بیگانه ای نگاه کند و نگاهش را ادامه دهد تا آنکه انزال می کند، و یا از روشی برای تحریک استفاده می کند تا آنکه دچار انزال می شود، در این حالتها روزه او باطل است و باید روزه خود را قضاء نماید و همچنین غسل جنابت بر او واجب است. و علاوه بر آن مرتکب دو گناه شده: اول آنکه اقدام به خودارضایی کرده، و دوم: روزه رمضان را خورده و این دو مورد باعث بزرگتر شدن گناهش است و باید توبه نماید، و کفاره هم ندارد.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …