آیا جماع در روزه قضاء نیز کفاره نیاز دارد؟

همسرم چند روزی را از رمضان سال قبل به دلیل عذر شرعی نگرفته بود و او در حال قضای آن روزها بود، ولی من در یکی از آن روزها با وی آمیزش نمودم، حکم این مسئله چگونه است؟

 

الحمدلله،

برای کسی که روزه واجب می گیرد (مانند روزه رمضان یا قضاء یا کفاره یا نذر) شرعا جایز نیست که بدون عذر شرعی مانند مسافرت یا بیماری و یا حاملگی.. روزه اش را بخورد.

و اگر کسی بدون عذر شرعی روزه اش را بخورد، باید توبه کند چرا که عمل او گناه بوده است، و علاوه بر آن لازمست تا روز دیگری را بجای آن روزه باشد و آنرا جبران کند.

و روزه همسر شما نیز به دلیل جماع باطل شده است و باید آنرا جبران نماید، اما بر همسر شما کفاره ای لازم نیست، زیرا کفاره جماع تنها برای روز رمضان است.

امام نووی رحمه الله می گوید: «اگر کسی در روزه غیر رمضان جماع کند مانند روزه قضاء یا نذر یا غیر آنها، کفاره ای ندارد، و این رأی جمهور علما است، و قتاده گفته: در قضای رمضان اگر روزه (عمدا) باطل شود باید کفاره داده شود».‏” المجموع” (۶/۳۸۳)‏.

ولی رای جمهور، رای راجح است، چرا که نصی برای وجوب کفاره در غیر رمضان وارد نشده است.

و اما شما نیز به دلیل آنکه موجب باطل شدن روزه واجب همسرتان شدید مرتکب عمل غیر شرعی شدید، چرا که همسرتان روزه واجب را قضا می کرد و در روزه واجب اجازه شوهر لازم نیست، پس بر هر دوی شما واجب است که توبه کنید، و از این عمل غیرشرعی نادم و پشیمان شوید، و دیگر چنین عملی را انجام ندهید.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …