آیا جایز است بلافاصله یک روز بعد از عید فطر، روزه قضاء گرفت؟

آیا جایز است که در روز دوم و سوم ماه شوال یعنی یک روز بعد از عید فطر روزه قضاء گرفت؟

 

الحمدلله،

نخست باید گفت که عید فطر فقط یک روز واحد است و آنهم روز اول ماه شوال است، و آنچه که در بین بعضی از مردم شهرت یافته که عید فطر سه روز است، این امر تنها عرف مشهور بین مردم است و هیچ حکم شرعی بر آن مترتب نمی شود.

امام بخاری در یکی از ابواب کتاب خود آورده اند: « بَاب صَوْمِ یَوْمِ الْفِطْرِ: باب روزه روز عید فطر» و سپس از ابو سعید رضی الله عنه روایت کرده که گفت: «نَهَی النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ یَوْمِ الْفِطْرِ ، وَالنَّحْرِ». بخاری (۱۹۹۲).

یعنی: پیامبر صلی الله علیه وسلم از روزه گرفتن در روز عید فطر و قربان نهی کردند.

بر این اساس روز عید فطر تنها یک روز است، و در این روز روزه گرفتن حرام است، اما در روز دوم یا سوم از ماه شوال روزه گرفتن حرام نیست، و می توان روزه سنت یا قضاء گرفت.

اما در سه روز بعد از روز عید قربان جایز نیست روزه گرفت، زیرا سه روز بعد از روز عید قربان را ایام التشریق گویند و پیامبر صلی الله علیه وسلم نهی کرده اند که کسی در ایام التشریق روزه باشد. به دلیل فرموده پیامبر صلی الله علیه وسلم: « أیام التشریق أیام أکل وشرب». مسلم (۱۱۴۱). یعنی: ایام التشریق روزهای خوردن و نوشیدن است.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …