آیا برای صحیح بودن اعتکاف داشتن نیت قبل از داخل شدن به مسجد لازم است؟

داخل مسجد شدم بعد از مدتی خود را در حال اعتکاف یافتم و سپس نیت اعتکاف کردم، آیا این اعتکاف که نیت آن بعد از داخل شدن به مسجد منعقد شد صحیح است؟

 

الحمدلله،

برای صحت اعتکاف مشروط نشده که حتما قبل از داخل شدن به مسجد نیت آنرا داشت، بلکه هرگاه نیت اقامت و ماندن در مسجد به قصد تقرب الی الله ایجاد شد اعتکاف صحیح بوده هرچند که این نیت بعد از مدتی پس از داخل شدن به مسجد ایجاد شود، و این شخص از لحظه نیتش بعنوان معتکف شناخته می شود، زیرا قبولی اعمال بر اساس نیت داشتن است، چنانکه پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «إنما الأعمال بالنیات وإنما لکل امرئ ما نوی». بخاری (۱) ومسلم (۱۹۰۷).

یعنی: اعمال به نیت ها بستگی دارند و با هر کس مطابق نیتش رفتار می شود.

و فقهاء اعتکاف را به ماندن در مسجد بقصد تقرب الی الله شناختند، ابن حزم در کتاب “المحلی” گفته: «اعتکاف یعنی اقامت در مسجد به نیت تقرب الی الله از یک لحظه تا بیشتر از آنرا گویند، چه در روز باشد یا شب».

پس هرگاه دو رکن (ایجاد نیت ماندن در مسجد به قصد تقرب الی الله، و اقامت در مسجد) بوقوع بپیوندد، اعتکاف صحیح است، حتی اگر بعد از گذشتن مدتی پس از دخول به مسجد باشد.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

مقاله پیشنهادی

ترک تیراندازی پس از یادگیری آن

در روایتی ز مسلم، ترک تیراندازی پس از یادگیری آن مورد نکوهش شدید واقع‌شده و …