آتئیسم یا آتئیست چیست؟ (۱)

مقدمه

همان طور که می دانید دین مبین اسلام دین برتر و کاملی است و در حقیقت الله متعال با در نظر گرفتن شرایط افراد و جامعه، با فرستادن قرآن برنامه و قانون زندگی را به بشر معرفی کرده است.

خوب طبیعی است که در این میان افرادی از روی جهل و نادانی با اسلام و قرآن مخالفت می کنند اگرچه برخی از این افراد تحصیل کرده و حتی دانشمند هستند.

این مخالفت ها و دشمنی ها با اسلام و قرآن از همان ابتدای ظهور اسلام وجود داشته و دارد و خواهد داشت پس این دشمنی ها و مخالفت ها تازگی ندارد. در طول تاریخ افراد مختلفی با اسم های مختلفی با اسلام و قرآن مخالفت کردند و با ایجاد شبهات نسبت به آیات و احکام قرآن ذهن مسلمانان و جوامع اسلامی را به انحراف کشیدند که این مساله می تواند علت های مختلفی داشته باشد.

اما چند وقتی است گروهی به نام “آتئیسم” در جوامع اسلامی به ویژه در ایران اسلامی با ایجاد شبهات ذهن برخی از جوانان، فرهنگیان و دانشجویان مسلمان را به انحراف کشیده است.

به همین جهت تصمیم گرفتم در مورد شناخت این گروه که نه تنها ضد اسلام است بلکه ضد سایر ادیان و کتب آسمانی هم می باشد، مطالبی بنویسم.

🏼نویسنده: امید خزاعی

مقاله پیشنهادی

شبهه مخالفان حدیث و آیه «در کتاب هیچ چیز را فرو نگذاشته‌ایم»

یکی دیگر از شبه‌هایی که مطرح می‌کنند فهم آن‌ها از فرموده‌‌ی خداوند و این آیه …