کلیپ تصویری و صوتی

منـزلت نماز در بین دیگر عبادات و فضیلت نماز جماعت

چون نماز امتیاز و شأن و ویژگى خاص و مهمى  در بین سائر عبادات داشت خداوند آنرا بدون واسطه و میانجى در شب إسراء و معراج با مخاطب قرار دادن مستقیم رسول الله (ص) بر او و امتش فرض گرداند . و به اینخاطر بود که رسول الله (ص) وقتى أمر مهم و یا حادثه اى رخ مى داد مانند …

بیشتر بخوانید »

تعریف قلب مرده

قلب دوم مخالف قلب اول ( قلب سلیم ) است ؛ این قلب مرده است ( از نظر اصطلاحی ) و دارای حیات نمی باشد ، همچنین این قلب خدا را نمی شناسد و طبق دستورش او را پرستش نمی کند ، خدا را دوست ندارد و در پی خوشنودی او نیست ؛ بلکه به دنبال شهوت ها و لذت …

بیشتر بخوانید »