ﺳﻤﺎﻉ

ﺍﻣﺎﻡ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ تعالی ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺼﺮ ﺷﺪﻩ ﻓﺮﻣﻮﺩ:
‏[ ﺗﺮﮐﻨﺎ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭ ﻗﺪ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺰﻧﺎﺩﻗﺔ ﻓﯿﻬﺎ ﺷﯿﺄ ﯾﺴﻤﻮﻧﻪ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ‏] ( ﺯﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩﻡ، ﺯﻧﺪﯾﻘﻬﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﻬﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺳﻤﺎﻉ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ.)

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …