یهودیان دشمنی خود را آشکار می‌کنند اما منافقان کینهٔ خود را پنهان می‌دارند

با وجود آنکه دشمنی یهودیان شدیدتر است، اما خداوند منافقان را بیش از یهودیان یاد کرده، زیرا یهودیان دشمنی خود را آشکار می‌کنند اما منافقان کینهٔ خود را پنهان می‌دارند و در ظاهر خود را دلسوز جلوه می‌دهند.

 

تغریدات شیخ طریفی

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …