گواهی حضرت علی دربارۀ اهل شام که اهلِ قبله هستند

گواهی حضرت علی دربارۀ اهل شام که اهلِ قبله هستند

حضرت على فرمود: «اى بندگان خدا، شما را به تقوا و ترس از عذاب خدا توصیه مى‏کنم زیرا تقوا بهترین چیزى ‏است که بندگان یکدیگر را به آن توصیه مى‏نمایند؛ و بهترین پایان کار در پیشگاه ‏خداست. هم اکنون آتش نبرد بین شما و اهل قبله روشن گشته است و این پرچم را به دوش نمى‏کشند جز افراد بینا، شکیبا و آگاه به موارد حق؛ بنابراین آنچه را فرمان ‏دادند انجام دهید و در برابر آنچه نهى کردند توقف نمایی؛ و در هیچ کارى عجله نکنید تا بر شما روشن ‏نشود، زیرا ما مجاز هستیم آنچه را شما نمى‏پسندید [چنانچه خلاف فرمان خدا نباشد] تغییر دهیم»[۹۷].

[۹۷]- خطبه ۱۷۳.

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …