کوروش پرستها هرگز به شما نخواهند گفت،

کوروش پرستها هرگز به شما نخواهند گفت،

که همه جملات زیبا و وصیت نامه های رنگارنگ بدون منبعی که از کوروش میگویند، اباطیل و تخیلی و از کتابهای داستانی و نه واقعی (مثل کوروش نامه کزنفون) (۱) و عهد عتیقی است که خاخام های یهودی آن را نوشته اند.
و تنها سند باستان شناسانه باقی مانده از دوره کوروش،” کتیبه فتح بابل ” است که سند بت پرستی و چندخداپرستی کوروش است.
===========
کوروش پرستها هرگز به شما نخواهند گفت،

که کوروش بجز حمله وغارت مردم کشورهای دیگر، حتی ایرانیها را هم به بردگی گرفت.او به قوم پدربزرگ خود (ماد) هم رحم نکرد و پس از سلطه بر آنها، هگمتانه را غارت کرد و مادها را به بردگی کشید. (۲)
==============
کوروش پرستها هرگز به شما نخواهند گفت،

که در کتیبه فتح بابل، هرگز از آزادی بردگان و حقوق مشعشع زنان! سخنی گفته نشده و بلکه کوروش در آن به بوسیدن دو پای خود و باجگیری از اقوام شکست خورده افتخار می کند. (۳) (اینست “منشور حقوق بشر” ؟!!!)
================================
(۱) http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1…
(۲) گرشویچ، ایلیا، تاریخ ایران دوره ماد- از مجموعه تاریخ کمبریج، ترجمه بهرام شالگونی، تهران، انتشارات جامی، ۱۳۸۷، صفحه ۲۳۸ تا ۲۴۱ و بریان، پی‌یر، تاریخ امپراتوری هخامنشیان، ترجمه مهدی سمسار، تهران، انتشارات زریاب، ۱۳۷۷، جلد اول، صفحه ۱۲۵٫
(۳) ترجمه متن استوانه کوروش: از موزه بریتانیا. بند ۳۰ مربوط به پابوسی و باجگیری.

مقاله پیشنهادی

آیا نامگذاری روز عاشورا ربطی به شهادت امام حسین دارد یا خیر؟

آیا نامگذاری روز عاشورا ربطی به شهادت امام حسین دارد یا خیر لطفاراهنماِیی کنید.   …