کم یقین‌ترین مردم آن‌هایی هستند که آنچه را می‌گویند انجام نمی‌دهند.

کم یقین‌ترین مردم آن‌هایی هستند که آنچه را می‌گویند انجام نمی‌دهند. آن‌ها کمتر از همه بر گفته‌های خود ثابت می‌مانند و بیش از دیگران دچار تغییر و عقب‌گرد می‌شوند. در تمام تاریخ بیشترین کسانی که پس‌روی کرده‌اند همین نظریه‌پردازان بی‌عمل بوده‌اند.

 

تغریدات شیخ طریفی

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …