کتمان حق

علامه سلیمان آل شیخ:
عده زیادی از اهل باطل، از ترس گرفتار شدن دنیایشان، حق را کتمان می کنند.
[الدرر السنیه ۱/۱۲۵]

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …