. کار نوه‌ها همان کاری است که اجداد می‌کردند

سنگین‌ترین چیز برای منافقانِ امروز، ربط دادن‌شان به پیشینیان آن‌هاست، و سنگین‌ترین چیز برای پیشینیانِ آنها، ربط دادن آیات قرآن به کارهای آنان بود. کار نوه‌ها همان کاری است که اجداد می‌کردند و اینگونه سلسلهٔ نفاق کامل می‌شود.

 

تغریدات شیخ طریفی

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …