چگونگی برخورد تابعین با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم

حمیدی گفته است، روزی امام شافعی حدیثی را روایت فرمود و من به او گفتم خودت نیز به آن عمل خواهی کرد؟
امام شافعی در پاسخ فرمودند وقتیکه من حدیثی را از پیامبر نقل کنم و خود به آن عمل نکنم، انگار که از معبد یهودیان خارج شده ام یا گردنبند مسیحیان به گردن آویخته ام.

در موردی دیگر از امام سؤال شد و ایشان نیز در پاسخ به حدیث پیامبر صلى الله علیه وسلم استناد نمودند و فرد سائل به او گفت آیا خودت نیز اینگونه رفتار خواهی کرد؟ سپس امام شافعی از شدت عصبانیّت به خود لرزید و گفت ای فلان، کدامین زمین مرا جای خواهد داد و کدامین آسمان مرا تحت پوشش خواهد گرفت، آنگاه که من حدیثی را از پیامبر نقل کنم و خود به آن عمل ننمایم.

حلیه الأولیاء، ۹/ ۱۰۶، و سیر أعلام النبلاء، ۱۰/ ۳۴٫
الفقیه والمتفقه ۱/ ۰ ۱۵، و صفه الصفوه ۲/ ۲۵۶٫

مقاله پیشنهادی

ارکان اسلام یعنی پایه­ هایی که اسلام بر آن‎ها قرار دارد و پنج رکن هستند

ارکان اسلام یعنی پایه­ هایی که اسلام بر آن‎ها قرار دارد و پنج رکن هستند: …