چگونه خداوند مخلوقاتش را با آنکه زیادند، محاسبه می‌کند؟

از حضرت علی بن ابی طالب (کرم الله وجه) پرسیده شد: «کَیْفَ یُحاسِب اللهُ الخَلْقَ عَلی کَثَرْتِهِم؟» چگونه خداوند مخلوقاتش را با آنکه زیادند، محاسبه می‌کند؟ فرمود: «کَمَـا یَرْزُقُهُم عَلی کَثَرْتِهِم» یعنی: همان‌گونه که زیادند، رزق‌شان را می‌رساند.

باز پرسیدند: «کَیْفَ یُحاسِبُ اللهُ الخَلقَ وَلا یَرَوْنَهُم؟» چگونه مخلوقاتش را محاسبه می‌کند با آن‌که آن‌ها را نمی‌بیند؟ «فّقیل کَمـا یَرْزُقُهُم وّلا یَرَوْنَهُم» فرمود: همانطور که ندیده رزق‌شان را می‌رساند([۱]).

[۱]– نهج الباغه / صفحۀ ۲۳۶٫

مقاله پیشنهادی

آمپول‌های ضدّ استرس برای روح و روان

– اگر عقربی تو را نیش بزند نترس و خوشحال باش چون در بدنت عفونت …