چه چیزهایی شما را به دوزخ کشانده است؟

زمانیکه از اهل جهنم سوال میشود:
“ماسلککم فی سقر”
چه چیزهایی شما را به دوزخ کشانده است و بدان انداخته است؟
“قالوا لم نک من المصلین”
می گویند:(درجهان)از زمره نمازگزاران نبودیم.

(قرآن کریم،المدثر۴۲-۴۳

مقاله پیشنهادی

کسی که قرآن را ماهرانه و بدون داشتن اشتباه و وقفه بخواند

پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌فرماید: «الَّذِی یَقْرَأُ القُرْآنَ، وَهُوَ ماهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَهِ الکِرَامِ …