چه بسا انسان دریابد که حق با دیگری است و با وجود این، آن را انکار کند،

شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی:
« چه بسا انسان دریابد که حق با دیگری است و با وجود این، آن را انکار کند، آن هم به دلیل حسادتش نسبت به آن شخص، یا حس برتری طلبی و یا هوای نفس. و همین هوای نفس باعث می گردد که به او تعرض کند و به هر طریقی تلاش کند تا گفته‌های او را ردّ کند، درحالی که در قلبش می‌داند حق با اوست.»
[ مجموع الفتاوی : ۱۹۱/۷ ]

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …