چند سوال درباره قدرت شنوایی امام ها و امام زاده ها

از علمای شیعه تقاضا داریم که این سوال ها را پاسخ گویند:
سوال ۱
آیا امام ها  و امام زاده ها  هر زبانی را میفهمند؟
یعنی اگر کسی از آنها حاجت خود را بزبان روسی بخواهد درک میکنند و میشنوند؟ اگر جواب نه است پس  چرا بر سرقبرهای آنها تابلوی نصب نمیکنید تا مردمی که عربی نمیدانند تکلیف خود را بدانند؟
واگر جواب بله است، آنوقت بما بگویید که دلیلتان چیست؟ و ایضا بما بگویید که در این قدرت درک و دانستن زبانهای مختلف، آیا  فرقی بین امام ها و امام زاده ها هست یا نیست؟
اگر بگویید امام ها از امام زاده ها در دانستن  انواع زبانهای دنیا،  داناتر هستند ، پس چرا بر سر قبر امام زاده ها  نمینویسید که مثلا :
آگاه باشید این امام زاده، فقط روسی و عربی و انگلیسی میداند و  کسانیکه بزبان قرقیزی حاجت میخواهند یا با مترجم بیایند یا یا به امام رضا رجوع کنند !!
و اگر بگویید در دانستن زبانها و لهجه های گوناگون دنیا فرقی بین امام و امامزاده نیست ، پس دیگر چه فخری باقی مانده برای امامانتان ؟ در حالیکه هزاران نفر دیگر نیز مثل آنها هستند ؟
و چه فخری مانده برای الله جل جلاله ،که خود را دانا به هر چیز میداند؟

سوال دوم :
آیا امام ها و امام زاده ها  از چه فاصله ای، صداها  را میشنوند؟
آیا باید در گوششان بگوییم تا بشنوند؟ یا نه کافیست که در یک متری قبر بایستیم و با صدایی آهسته حاجت خود را  بگوییم و نگران نباشیم که نفهمید و نشنوند؟!!
حالا سوال این است  اگر ا ز ۵ متری قبر، مرده را صدا کنیم ، میشنود یا نه؟
از ده متری؟ …..خلاصه به ما بگویید که  محدوده شنوایی این امام یا امام زاده مرده تا چند متر و یا  تا چند کیلومتر است
اگر محدودیت دارد، این محدودیت تا کجاست؟ و چرا نمینویسید بر سرقبرهایشان که بُرد گوش این حضرت تا فلان جاست!! و اگر نامحدود است پس فرق او با الله چیست ؟
الله، چرا  در جای جای قرآن  خود را معرفی میکند که اینک  این منم شنوای دانا  (وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ) -﴿البقره: ٢۵۶﴾- ﴿البقره: ٢٢۴﴾-﴿آل عمران: ٣۴﴾-﴿آل عمران: ١٢١﴾

خوب  اگر عام باشد که من نویسنده  هم شنوا هستم! و دانا هم هستم!
پس عام نیست و حتما منظور الله، شنوایی غیر از یک شنوایی عادی است و  دانایی غیر از یک دانایی معمولی!
اما در فرض شما، امام ها و امام زاده ها همسان  الله میشنوند! پس وقتی در شهری، میلیونها دیپلمه وجود دارد عیب است که شخصی به دیپلمه بودن خودش بنازد و پی در پی بگوید  من دیپلمه هستم!!
حالا در بین این همه امام و امام زاده  شنوا، چرا الله به تکرار میگوید:  (وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ) -﴿البقره: ٢۵۶﴾- ﴿البقره: ٢٢۴﴾-﴿آل عمران: ٣۴﴾-﴿آل عمران: ١٢١﴾

سوال ۳
میدانیم که بر سر قبرها صدها نفر همزمان حرف میزنند،سوال این است که آیا امام قدرت دارد این همه سخن های  همزمان را تکیفک کند و جدا جدا بفهمد؟؟
و باز سوال این است که حالا امام قدرت دارد !!!! امام زاده دیگر چه صیغه ای است که زوار قبورش به صف نمیایستند و یکی یکی عریضه خود را برای مرده نمیخوانند؟؟
پس واضح است که شیعه عقیده دارد امام زاده هم از سروصداهای زیاد دچار دردسر نمیشود و حرف همه را میفهمد!
پس ای شیعه ها بما بگویید که  بین توانایی شنیدن امام و امام زاده، چه تفاوت های است ؟ یا بیشتر از این دوست داریم بدانیم که قدرت الله در شنیدن چقدر بیشتر است از قدرت امام زاده ،
بما بگویید آن چه توانایی خاصی  است که فقط  الله دارد در شنیدن، و امام زاده ندارد ؟

مقاله پیشنهادی

علم چگونه از بین می‌رود؟

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُکمْ حَدِیثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلی الله علیه وسلم …