چرا ما عقیده اهل سنت و جماعت را برگزیده ایم

۱۱

 

به سفارش مجموعه اهل سنت و جماعت

فرمت: word, pdf

تعداد صفحات: ۹۹

 

 

 

                                   
pdf  چرا ما عقیده ی اهل سنت و جماعت را برگزیده ایم(PDF)

 

wordچرا ما عقیده ی اهل سنت و جماعت را برگزیده ایم(WORD)

 

چکیده کتاب:

عقیده اسلامی بر پایه‌های محکمی استوار است که همچون کوه در قلب صاحبان خود ریشه کرده‌اند. افراد بشر در اینکه هر چیزی شالوده‌ای دارد که بر آن استوار شده است،هم رأیند. فرقی نمی‌کند که این شیء، یک شیء حسی باشد مانند یک ساختمان که برای بنا شدن نیازمند ستون است یا اینکه امری معنوی از قبیل یک اندیشه، ایده، مذهب و یا اعتقادی دینی باشد که باور انسان بر آن شکل گرفته است. و نیز فرقی نمی‌کند که فرد از طریق تحقیق و تأمل در هستی و أشیاء پیرامونش به آن رسیده باشد یا آن را از پیشینیان و نیاکانش گرفته باشد و یا از طریق محیط اطرافش بدان دست یافته باشد. در هر صورت هرچیزی به ناچار باید اصولی داشته باشد تا بر آن تکیه کند.

مقاله پیشنهادی

کانال تلگرامی اهل سنت و جماعت

کانال تلگرامی اهل سنت و جماعت ایران @ahlesonnat_com https://t.me/ahlesonnat_com https://t.me/joinchat/AAAAAEL1eveEIme7q2AtCw