چرا الله متعال دنیا را به آب تشبیه نموده است؟

خداوند عزوجل می فرماید: “وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَیَاهِ الدُّنْیَا کَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ” {کهف:۴۵} «(ای پیغمبر!) برای آنان (که به دارائی دنیا می‌نازند و به اولاد و اموال می‌بالند) مثال زندگی دنیا را بیان کن که همچون آبی است که از (ابر) آسمان فرو می‌فرستیم».

حکیمان گفته اند: خداوند متعال دنیا را به آب تشبیه نموده چرا که:

۱. «آب در جایی، آرام و قرار نمی گیرد، و دنیا هم بر یک حال باقی نمی ماند.

۲. چونکه آب می رود و باقی نمی ماند به همان گونه هم دنیا به فنا می رود و باقی نمی ماند.

۳. زیرا کسی نمی تواند وارد آب شود و خیس نگردد، همانطور کسی از فتنه و بلا و مصیبتهای دنیا در امان نمی ماند.

۴. چرا که آب هرگاه به اندازه باشد سودمند و رویاننده است و هرگاه از حد بگذرد زیانمند و هلاک کننده است، همچنین حد کافی دنیا سودمند است و اضافه بر آن زیان می رساند».

مقاله پیشنهادی

پروردگار شما می‌گوید که: «مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم»!

پروردگار شما می‌گوید که: «مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم»! نزدیک‌ترین راه برای کسب …