پیروی حضرت علی از روش رسول صلی الله علیه وسلم که از آن می‌توان فهمید که به ائمه وحی نمی‌شود و امامان در مرتبۀ نبوت نیستند

پیروی حضرت علی از روش رسول صلی الله علیه وسلم که از آن می‌توان فهمید که به ائمه وحی نمی‌شود و امامان در مرتبۀ نبوت نیستند

حضرت على فرمود: «و اما اعتراض شما در مورد اینکه [چرا بین شما و سایر مسلمانان] به تساوى رفتارکرده‏ام این حکمى نبوده که من به راى خود صادر کرده و بر طبق خواسته دلم انجام داده‏ باشم، بلکه من و شما مى‏دانیم که این همان دستورالعملى است که پیامبرص آورده و انجام داده است؛ و در آنچه خداوند سهمبندى آن را مشخص نموده و فرمان آن را صادرکرده، به شما نیازى نداشتم. پس به خدا سوگند نه شما و نه دیگرى نمى‏تواند به من اعتراضى‏داشته باشد. خداوند قلبهاى ما و شما را به سوى حق متوجه سازد و شکیبایى و استقامت [تحمل‏حق] را به ما الهام نماید». سپس فرمود: «خدا بیامرزد کسى را که حقى را ببیند و آن را یارى دهد و ستمى‏ را ببیند و آن را دور سازد و صاحب حق را در گرفتن حقش یار باشد»[۱۲۸].

[۱۲۸]- خطبه ۲۰۵.

مقاله پیشنهادی

تعریف معجزه در اصطلاح:

معجزه یک امر خالق العاده است که با چلنج (چالش) همراه بوده است، کسی در …