پنچ چیز را همیشه جستجو می‌کردیم که آن‌ها را در پنچ چیز یافتیم

حضرت شقیق بلخی فرمود: پنچ چیز را همیشه جستجو می‌کردیم که آن‌ها را در پنچ چیز یافتیم: ۱- نور قبر می‌یافتیم که آن را در نماز شب یافتیم. ۲- سایه­ی عرش را می‌یافتیم که آن را در صدقه دادن یافتیم. ۳- عبور از پل صراط را می‌یافتیم که آن را در تلاوت قرآن یافتیم. ۴- به بهشت رفتن را می‌خواستیم که آن در روزه گرفتن یافتیم. ۵- رهایی از عذاب دوزخ را می‌یافتیم که آن را در ذکر و نماز خواندن یافتیم.

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …