پنچ چیز داروی قلب است

عبدالله انطاکی فرمود: پنچ چیز داروی قلب است: ۱- همنشینی با عُلما و صُلحا ۲- تلاوت قرآن ۳- کم خوری ۴- شب زنده­داری ۵-  دعا و تضرّع در هنگام سحر خیزی.

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …