پند و اندرز حضرت علی رضی الله عنه

 

حضرت علی رضی الله عنه به کسانی که با ایشان ملاقات می‌کردند، آنان را به موارد زیر توصیه می‌فرمود:

  • در دنیا از گناهانت بترس.
  • بغیر از خدا با کسی دیگر پیمان دوستی برقرار نکن.
  • نسبت به فراگیری چیزی که از آن آگاهی نداری احساس شرمندگی نکن.
  • اگر نسبت به چیزی که از آن آگاهی نداری از تو سوالی شد، به صراحت بگو نمی‌دانم.
  • صبر بعد از ایمان، همانند نسبت سر با بدن می‌باشد. زیرا هرگاه سر را از بدن جدا کنند، بدن بی‌ارزش و بی‌اثر خواهد ماند[۱].

[۱]– تاریخ الخلفاء از علامه سیوطی ص ۱۸۶٫

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …