و هر کس که از حدود و مقررات الهی تجاوز کند به خویشتن ستم می کند

تصور کن که داری در راهی حرکت می کنی…
به یکباره چشمت به تابلویی می افتد که روی آن نوشته شده:

«پیشروی ممنوع .. میدان مین»

در این هنگام در وجود خود نسبت به کسی که این تابلو را آنجا گذاشته و به تو گفته: “ممنوع” خشمگین نمی شوی و از او کینه به دل نمی گیری…

بلکه از وی تشکر نیز خواهی کرد و به این فکر نمی افتی که این تابلو، مانع آزادی تو شده است..

حتی چنین می فهمی که آن، ضامن سلامت تو می باشد..!

همین گونه فرق و تفاوت زیادی هست میان کسی که فهم او از حدود شریعت چنین است که باعث سلب آزادی اوست و میان کسی که چنین می فهمد که این حدود، ضامن سلامتی او می باشد.

“وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ”
«و هر کس که از حدود و مقررات الهی تجاوز کند به خویشتن ستم می کند».

مقاله پیشنهادی

مفهوم خُلق عظیم:

مفهوم خُلق عظیم: الله در توصیف پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: ﴿وَإِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ …