وهابی کیست و چه عقیده ای دارد ؟

وهابی کیست و چه عقیده ای دارد ؟

===================

🔮چندین ساله با این اسم آشنا هستم اما نمیدانستم چه معنی‌ای دارد به چه کسی میگن وهابی؟

کنجکاو شدم تحقیق کردم مطالعه کردم دیدم به کسانی میگن که دارای چنین اعتقاداتی باشد:

۱- به جز الله متعال کسی رو عبادت نکند.

۲- در عبادت الله متعال کسی رو شریک نکند.

۳- همه چیز رو از الله متعال بداند.

۴- دعاء مخصوص الله متعال باشد.

۵- نذر برای الله متعال باشد.

۶-حاجت رو از الله متعال بخواهد.

۷- به جز الله متعال از کسی کمک طلب نکند.

۸- بین خودش و الله متعال کسی رو واسطه قرار ندهد.

۹- قسم جز به الله متعال یاد نکند.

۱۰- قربانی برای الله متعال باشد.

۱۱- غیر از الله متعال از کسی مدد نخواهد.

۱۲- پیرو راستین حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم باشد.

۱۳- به روش و منهج آنحضرت صلى الله علیه وسلم باشد.

۱۴- دستورات آنحضرت صل صل الله علیه وسلم را مو به مو اجرا کند.

۱۵- اهل بیت آنحضرت صلی الله علیه و سلم را دوست داشته باشد.

۱۶- یاران آنحضرت صلی الله علیه و سلم را دوست داشته باشد.

۱۷-  از گذشتگان به نیکی یاد کند.

۱۸- کسی رو لعن و نفرین نکند.

۱۹- دستورات قرآن کریم و سنت صحیح حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو در زندگی خود پیاده کند.

۲۰- اهل دروغ و نفاق نباشد. و و و…………

🎐. خلاصه همان عقیده ای که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم داشته و اصحاب بزرگوارش داشتند به همان عقیده باشد به آن شخص یا گروه میگن وهابی.

فهمیدم که وهابی کیست! وهابی خودم بودم، خانواده ام، فامیلم، دوستانم، همه برادرانم و همه اهل سنت.

مقاله پیشنهادی

نشانه‌های مرگ

مرگ انسان با افتادن و شل شدن دو طرف گیج‌گاه، کج شدن بینی، افتادن دست‌ها، …