همه، چه فقیر و چه ثروتمند در قلب‌شان ادّعای خدایی می‌کنند

امام محمّد غزاّلی می‌فرماید: همه، چه فقیر و چه ثروتمند در قلب‌شان ادّعای خدایی می‌کنند، فقط نمی‌توانند به زبان بیاورند و تنها فرعون ساده بود که به زبان آورد و گفت: ﴿أَنَا۠ رَبُّکُمُ ٱلۡأَعۡلَىٰ﴾.

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …