هر کس برای بر پایی نماز تهجد برخیزد و همسرش نیز بیدار شود

«مَنْ اسْتَیْقَظَ مِنْ اللَّیْلِ وَأَیْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّیَا رَکْعَتَیْنِ جمِیعًا کُتِبَا مِنْ الذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ».

هر کس شبانگاهان بیدار شود و همسرش نیز با او برخیزد, با همدیگر«به جماعت» دو رکعت نماز بخوانند, خداوند آنها را از زمره مردان و زنانی قرار میدهد که بسیار خداوند را یاد میکنند.

مقاله پیشنهادی

ارتباط سنّت با قرآن کریم، به چهار صورت است (۳)

  ارتباط سنّت با قرآن کریم، به چهار صورت است (۳) سنّت احکامی را بیان …