هرکس هنگام مرگ در قلبش امید و ترس را با هم جمع نماید

در حدیث شریف آمده است که: هرکس هنگام مرگ در قلبش امید و ترس را با هم جمع نماید، ترس از این‌که مورد عذاب شود و امید به این‌که به رحمت خداوند داخل شود، ان‌شاء‌الله بخشیده می‌شود.

مقاله پیشنهادی

هدف از کار کردن و رزق حلال به دست آوردن

فرد مسلمان هرکاری که می‌‌‌‌کند، هدفش این باشد که به فرمان و حکم الهی عمل …