: هرکس غنی را به خاطر پول عزیز و فقیر را به خاطر نداری حقیر نماید

حضرت ابن عبّاس می‌فرماید: هرکس غنی را به خاطر پول عزیز و فقیر را به خاطر نداری حقیر نماید در پیشگاه خدا ملعون است.

مقاله پیشنهادی

وصیّت پزشک عرب

حارث بن کلده که یکی از ماهرترین پزشک‌های عرب بود در حال مرگ قرار داشت، …