: هرکس غنی را به خاطر پول عزیز و فقیر را به خاطر نداری حقیر نماید

حضرت ابن عبّاس می‌فرماید: هرکس غنی را به خاطر پول عزیز و فقیر را به خاطر نداری حقیر نماید در پیشگاه خدا ملعون است.

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …